Dnia 18 sierpnia br. w Hospicjum Caritas w Sopocie po dłuższej chorobie nowotworowej zmarł śp. Ks. Zenon Lewkowicz. 
Syn robotnika Bronisława i Genowefy z domu Kowgier, urodził się 25 stycznia 1943 r. w Niegibanach k/Wilna. Kiedy maił 5 lat zmarła mu matka, a ojciec ożenił się powtórnie. Powstała nowa rodzina (rodzice i siedmioro dzieci).
Podstawowe wykształcenie zdobył w rodzinnej miejscowości Niegibanach oraz w pobliskiej Kamionce.
W grudniu 1956 r. w ramach repatriacji rodzina Lewkowiczów przyjechała do Polski. Najpierw zamieszkali w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 110. Następnie w Gdańsku Nowym Porcie, gdzie mieszkają do dziś.
Maturę uzyskał w IV Liceum Ogólnokształcącym W Nowym Porcie w roku 1961. Po ukończeniu liceum, chcąc pomóc licznej rodzinie, podjął pracę zarobkową w charakterze pracownika umysłowego w Porcie i już poważnie myślał o wstąpieniu do Seminarium Duchownego. 
Studia filozoficzno–teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie odbył w latach 1964–70.
Dnia 8 czerwca 1969 r. otrzymał święcenia diakonatu, a 7 czerwca 1970 r. święcenia kapłańskie z rąk biskupa Lecha Kaczmarka. 

Jako kapłan Diecezji Gdańskiej, a od 25.03.1992 kapłan Archidiecezji Gdańskiej, pełnił następujące funkcje duszpasterskie:

- od 1970 do 1973 był wikariuszem w par. Ducha Świętego przy Kaplicy Królewskiej w Gdańsku,
- od 1973 do 1974 był wikariuszem w św. Michała w Sopocie,
- od 1974 do 1976 był wikariuszem w par. św. Wojciecha w Gdańsku Św. Wojciechu,
- od 1976 do 1980 był administratorem par. św. Jakuba w Kłodawie Gdańskiej,
- od 1980 do 1986 był administratorem par. św. Bartłomieja w Świerkach,
- od 1986 do 1989 był proboszczem par. św. Bartłomieja w Świerkach,
- od 1989 do 1993 był skierowany do pomocy duszpasterskiej w par. Bożego Ciała w Gdańsku-Morenie,
- od 1993 do 1995 był skierowany do pomocy duszpasterskiej w par. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku-Orłowie, pełniąc jednocześnie funkcję kapelana Szpitala Morskiego i Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
- od 1995 do 2001 był skierowany do pomocy duszpasterskiej w par. Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach,
- od 01.07.2001 do chwili obecnej służy pomocą duszpasterską w par. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie

Śp. Ks. Zenon Lewkowicz był dobrym kapłanem, bardzo gorliwym w służbie Bożej. Był dobrym spowiednikiem i ojcem duchownym kapłanów w dekanacie Gdańsk Dolne Miasto. Wielokrotnie wraz z wiernymi brał udział w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. W chorobie był cierpliwy, przyjmując z pokorą Wole Bożą.

Pogrzeb śp. Ks. Zenona Lewkowicza odbędzie się 23 sierpnia br. o godz. 10.00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku Bretowie, pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Pochowanie nastąpi na cmentarzu komunalnym na Łostowicach w grobowcu kapłańskim.