św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 7 września 2011 r. o godz. 8.15 rano, przebywając w rodzinnych stronach (Koronowo k/Bydgoszczy), w 67 roku życia i 43 kapłaństwa, zmarł na zawał serca, śp. Ks. kanonik Wiktor Tadeusz Gawroński, emerytowany proboszcz i rezydent w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni Karwinach.
Urodził się 17 lutego 1945 r. w Altentreptow. Syn robotnika Wiktora i Władysławy z domu Matla, zamieszkały w Koronowie k/Bydgoszczy.
Świadectwo dojrzałości otrzymał w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie.
Od młodości pragnął zostać kapłanem. Rodzice jego, choć byli religijni, odradzali mu wybór stanu duchownego. Młody Wiktor trwał jednak przy swoim postanowieniu i 6 czerwca 1963 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. W trakcie studiów filozoficzno-teologicznych przyjął wszystkie świecenia niższe i wyższe. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 czerwca 1969 r. z rąk ówczesnego ordynariusza Kazimierza Józefa Kowalskiego.
Jako kapłan diecezji Chełmińskiej, a od 25 marca 1992 r. Archidiecezji Gdańskiej, pełnił następujące funkcje duszpasterskie:

- 1969 – 1971 - wikariusz Parafii św. Mikołaja w Zwiniarzu

- 1971 – 1974 - wikariusz Parafii Wszystkich Świętych w Wysinie

- 1974 – 1977 - wikariusz Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie

- 1977 – 1978 - wikariusz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku

- 1978 – 1983 - wikariusz Parafii NMP Królowej Polski w Gdyni

- 1983 – 1984 - wikariusz Ośrodka Duszpasterskiego w osiedlu Gdynia-Karwiny

- 1984 – 2000 - proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwnach

- 08.07.2000 ze względów zdrowotnych zrezygnował z urzędu proboszcza Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach i pozostał w tejże Parafii jako emeryt i rezydent.

Poprzedni rządca Archidiecezji Gdańskiej, Arcybiskup Tadeusz Gocłowski za trud zorganizowania nowej parafii w Gdyni-Karwinach, wybudowanie kościoła i za gorliwą, wieloletnią pracę duszpasterską mianował Ks. Wiktora Tadeusza Gawrońskiego, Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej.

Znamienną cechą zmarłego kapłana począwszy od lat seminaryjnych była pracowitość. Był gorliwym i uczynnym kapłanem. Dbał o parafie, lud mu powierzony, mimo wielu dolegliwości zdrowotnych. Do śmierci pozostał rezydentem mieszkającym w plebani, służąc pomocą duszpasterską kapłanom pracującym w parafii.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 13 września 2011 r. i rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni Karwinach, po czym nastąpi pochowanie.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00