św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 18 września 2012 r. w wieku 83 lat i 55 lat kapłaństwa, po długoletniej chorobie, zaopatrzony sakramentami świętymi, zmarł w Szpitalu Specjalistycznym na Zaspie – Ks. kanonik Franciszek Jarząb.
Syn Józefa i Julii z domu Łagowska, urodził się 19.04.1929 r. w miejscowości Gnojnica, powiat Ropczyce, województwo rzeszowskie.
Pochodził z bardzo licznej rodziny: miał dwóch braci i trzy siostry oraz czworo rodzeństwa przyrodniego.
Wykształcenie podstawowe i średnie łącznie z maturą uzyskał w Ropczycach, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 
Przed ukończeniem seminarium, pod wpływem spowiednika przeniósł się do Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Tarnowie, lecz po trzech miesiącach zrezygnował, myśląc poważnie o kapłaństwie diecezjalnym. 
Po ukończeniu studiów seminaryjnych w latach 1950 – 56 (dla Księży Filipinów), otrzymał świecenia kapłańskie 2.12.1956 r. w Tarnowie.
W diecezji macierzystej (tarnowskiej) pracował w latach 1957 – 60. 
Do Gdańska przybył 10.05.1961 r. Po eksklaustracji ze Zgromadzenia Księży Filipinów, 8.05.1961 r. został inkardynowany do diecezji gdańskiej 8.05.1967 r.

Przebieg pracy duszpasterskiej w diecezji gdańskiej od roku 1961:
- 1961 – 1962 wikariusz w par. Trójcy Świętej w Oliwie (Katedra).
- 1962 – 1963 wikariusz w par. Św. Jadwigi w Nowym Porcie.
- 1963 – 1970 wikariusz w par. NMP Gwiazdy Morza w Sopocie oraz duszpasterz akademicki.
- 1970 – 1972 wikariusz w par. Św. Michała w Sopocie.
- 1972 – 1973 wikariusz przy kościele Św. Wawrzyńca w Różynach (par. Św. Mikołaja w Łęgowie).
- 1973 – 1974 wikariusz przy kościele Macierzyństwa NMP w Jodłownie (par. Bożego Ciała w Pręgowie).
- 1974 – 1978 diecezjalny duszpasterz akademicki, par. NSJ w Gdańsku Wrzeszczu.
- 1978 – 1981 pomoc duszpasterska w par. NSPJ w Sopocie (przy kaplicy pw. bł. Maksymiliana w Brodwinie).
- 1981 – 1986 administrator w par. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie Brodwinie.
- 1986 – 1987 proboszcz w par. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie Brodwinie.
- 1987 – 1988 proboszcz w par. Św. Anny w Gdańsku Letniewie.
- 1988 pomoc duszpasterska w par. Trójcy Świętej w Oliwie (Katedra).
- 1988 – 1989 proboszcz w par. Macierzyństwa NMP w Jodłownie.
- 1989 – 1991 wikariusz w par. Św. Piotra i Pawła w Jelitkowie.
- 1991 pomoc duszpasterska przy kościele Św. Andrzeja Boboli w Sopocie (wówczas par. Św. Jerzego w Sopocie).
- 22.06.2001 mianowany przez Abp. Tadeusza Gocłowskiego kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej.
- od 31.05.2003 r. zamieszkał w Domu Seniora Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Gdańsku Przymorzu.

Śp. Ks. kanonik Franciszek Jarząb był indywidualistą. Zdolny, inteligentny, przedsiębiorczy, bardziej nadawał się do pracy w pojedynkę niż w zespole. 
Głosił piękne kazania, z których wynikało, że dużo czytał. Imponował młodzieży, będąc przez wiele lat duszpasterzem akademickim. 
Był kapłanem dobrym, pracowitym, szanującym stan kapłański. 
W swoim życiu był bardzo energicznym, ale ostatnie 10 lat spędził na wózku inwalidzkim. Paraliż dotknął nie tylko jego ciała ale i mowy. W cierpliwości znosił krzyż cierpienia.

Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. kanonika Franciszka Jarząba odbędą się w sobotę, 22 września br. o godz. 10.00 w kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego (Księżą Misjonarze) w Sopocie Brodwinie, po czym nastąpi pochowanie w grobowcu kapłańskim na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00