św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 20 maja 2014 roku zmarł Tadeusz Mika SAC.

Ks. Tadeusz Mika SAC urodził się 27 maja 1933 roku w Pszczynie. Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego złożył 8 września 1954 roku
w Wadowicach. Święcenia prezbiteratu otrzymał 4 czerwca 1961 roku w Ołtarzewie. Po święceniach kapłańskich posługiwał w Ząbkowicach Śląskich (1962-1965),
Kielcach (1965), Wadowicach (1965-1966), Wałbrzychu (1966-1973), Sucharach (1973-1974), Kisielicach (1974-1978), Częstochowie (1978-1979), Kielcach (1979-1988), Sucharach (1988-1991), Świętej Katarzynie (1991-1992), Gdańsku (1992-2014).

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00