św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W dniu 30 stycznia 2013 roku w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku zmarł w wieku 91 lat i 61 lat kapłaństwa, nestor kapłanów Archidiecezji Gdańskiej ksiądz Prałat Edward Masewicz.
Urodził się 06.01.1922 roku w Petersburgu, syn Bronisława i Leokadii z d. Korotkiewicz. W maju 1922 roku przyjechał z rodzicami do Wilna. W roku 1935 rozpoczął naukę w Gimnazjum Adama Mickiewicza w Wilnie, w którym w 1941 roku zdał egzamin maturalny.
Jesienią 1941 roku został przyjęty do Seminarium Duchownego w Wilnie. Okres studiów seminaryjnych przypadał na okres wojenny, podczas którego został wielokrotnie wywożony na przymusowe roboty do Niemiec.
W 1945 roku udał się do Rzymu, gdzie przez dwa lata studiował na Gregorianum. W latach 1947 – 1951 studiował w Poznańskim Seminarium Metropolitalnym, gdzie 19.05.1951 roku otrzymał świecenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Walentego Dymka.
Jako kapłan Diecezji Gdańskiej, a od 25.03.1992 roku Archidiecezji Gdańskiej pełnił następujące funkcje duszpasterskie i administracyjne:

1951–1957 wikariusz w parafii katedralnej w Gdańsku-Oliwie
1957–1958 wikariusz i katecheta w parafii Św. Rodziny w Gdańsku-Stogach
1959–1961 rektor kościoła Św. Barbary w Gdańsku
1961–1968 wikariusz i ekonom kościoła Św. Barbary w Gdańsku
1968–1977 proboszcz parafii Św. Barbary w Gdańsku
1977 wyjechał do RFN
1979–1988 wyjechał na misje do Argentyny
1988–1989 wyjechał na misje do Boliwii
1990 wyjechał do pracy na Białoruś
1993–2013 rezydent w parafii Św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku–Emaus

Otrzymał następujące godności:
– Kanonik Honorowy Kapituły Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie (2000)
– Kapelan Jego Świątobliwości (2009)

Śp. ksiądz prałat Edward Masewicz był dobrym człowiekiem i dobrym kapłanem. Koleżeński i serdeczny do braci kapłanów i do wiernych. Gorliwie wypełniał posługę w duszpasterstwie parafialnym, a także w placówkach misyjnych.

R.i.p.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00