św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W czwartek 25 lipca 2013 r. ok. godz. 8.15 w Szpitalu Miejskim w Gdyni zmarł śp. Ksiądz Edward Jan Rusiński, emerytowany pierwszy Proboszcz Parafii św. Izydora w Gowinie, budowniczy świątyni parafialnej. Urodził się 27 stycznia 1956 roku w Tczewie jako jeden z czworga rodzeństwa, syn Leona Jana (z zawodu mistrz kominiarski) i Anny Marii zd. Kręcka (katechetka przy Parafii św. Krzyża w Tczewie). Pochodził z rodziny bardzo pobożnej, od najmłodszych lat zdradzał oznaki powołania do stanu kapłańskiego, tak więc jego wstąpienie do Seminarium nikogo z otoczenia nie zaskoczyło. Był aktywny w Liturgicznej Służbie Ołtarza i w ruchu oazowym. Szkołę podstawową ukończył w 1971 r. Po ukończeniu w 1974 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tczewie rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących, podejmując jednocześnie zatrudnienie w Stoczni Rzecznej w Tczewie w charakterze tokarza. Po złożeniu matury został przyjęty do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Formację rozpoczął 15 września 1977 r. Święcenia diakonatu otrzymał 20 czerwca 1982 r. z rąk Księdza Biskupa Mariana Przykuckiego w Pelplinie. Po odbyciu przepisanych praktyk w Parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 22 maja 1983 r. z rąk tegoż Biskupa, który tak wówczas pisał do nowowyświęconych: „Wielebny Ksiądz Neoprezbiter rozpoczyna swoją pracę w Roku Jubileuszowym 1950 lecia Od-kupienia, oraz w przeddzień przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Niech te dwa wielkie fakty wpłyną na pogłębienie świadomości [święceń] kapłańskich i będą szczególniejszym bodźcem do gorliwego apostołowania w winnicy Pańskiej”. Od święceń pełnił posługę wikariusza i katechety w parafiach: Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie (od 1.07.1983 r.); Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu (od 1.07.1986 r.); Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pogódkach (od 1.09.1987 r.); MB Królowej Polski w Chojnicach (od 1.12.1988 r.); Chrystusa Dobrego Pasterza w Gdyni-Cisowej (od 1.07.1990 r.); Św. Leona Wielkiego w Wejherowie (od 1.09.1990 r.). Jako wikariusz Ksiądz Edward zdobył opinię kapłana pracowitego, zwłaszcza na niwie katechetycznej i chętnego do współpracy. Poleceniem Kurii Biskupiej w Pelplinie z dnia 4 lipca 1991 r. rozpoczął organizację i budowę ośrodka duszpasterskiego w Gowinie, którego pierwszym Proboszczem został na mocy dekretu Księdza Biskupa Mariana Przykuckiego z dnia 9 listopada 1991 r. Po kilku miesiącach jest to już teren nowoutworzonej Archidiecezji Gdańskiej, do której Ksiądz Rusiński został inkardynowany. Po latach wypełnionych pracą budowlaną i duszpasterską, z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, Ksiądz Edward Rusiński zakończył posługę proboszczowską w Parafii św. Izydora w Gowinie z dniem 1 lipca 2008 r. Zamieszkał na terenie Parafii św. Antoniego w Redzie. Pomimo choroby i cierpienia odprawiał Msze św. w niedziele i dni powszednie w miejscowym kościele. W poniedziałek 29 lipca 2013 r. o godz. 18.00 nastąpiło wprowadzenie trumny Zmarłego do kościoła św. Izydora w Gowinie, 19.00 Różaniec, 20.00 Msza św. odprawiana przez Kapłanów z Dekanatu Luzino pod przewodnictwem Księdza Dziekana Prałata Zygfryda Leżańskiego. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego została odprawiona we wtorek 30 lipca 2013 r. o godzinie 11.00 w kościele św. Izydora w Gowinie, po czym nastąpił pochówek na miejscowym cmentarzu

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00