św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

o. Stanisław Klass od Niepokalanego Poczęcia NMP Syn Józefa i Marty zd. Płotka, ur. 14.09 1933 r. w Kąpinie Przyszedł na świat jako najstarsze dziecko w rodzinie wielodzietnej – miał dwanaścioro rodzeństwa. Ochrzczony w parafii św. Trójcy w Wejherowie. Sakrament bierzmowania przyjął w dniu 1 czerwca 1946 roku i za patrona obrał św. Antoniego. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Luzinie. Od 1945 r. w swojej parafii p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie udzielał się pełniąc m.in. funkcję opiekuna koła ministranckiego i będąc członkiem „Krucjaty Eucharystycznej”. Następnie uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie, skąd po 10 klasie wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po rocznym pobycie podjął decyzję o wstąpieniu do Zakonu Pijarów. Nowicjat rozpoczął w 1952 r. w Krakowie – Rakowicach, a 13.09.1953 r. złożył pierwszą profesję. Następnie odbył studia filozoficzno – teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Świecenia przyjął 26.06.1958 r. Po święceniach, przez krótki czas pracował w parafii Cieplice w Jeleniej Górze, opiekując się filią w Staniszowie. W latach 1958 - 1964 pracował w parafii w Krakowie – Rakowicach i równocześnie podjął studia magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Mat. – Fiz. – Chem.). Tam był m.in. Wiceprezesem Koła Matematyków Studentów UJ. W roku 1964 podjął pracę nauczyciela matematyki w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Stanisława Konarskiego Ojców Pijarów w Krakowie. Od roku 1974 do 1988 był dyrektorem naszego Liceum, mieszczącego się wówczas w budynku przy ul. Czapskich 5. W 1974 r., wraz z kilkoma innymi pijarami, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w ramach uznania za wkład w rozwój szkolnictwa. Na lata pracy o. Stanisława jako dyrektora, przypada wzrost oddziałów i uczniów w liceum oraz przyznanie na dłużej niż rok praw szkoły państwowej. Jak podaje śp. Tadeusz Korzeń w historii Liceum zawartej w publikacji wydanej z okazji 75-lecia Gimnazjum i Liceum Ojców Pijarów, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zrobiono wiele w dziedzinie modernizacji budynku , co jest w olbrzymiej mierze zasługą dyrektora o. Stanisława Klassa. W roku 1988 o. Stanisław został skierowany do pracy parafialnej i katechetycznej w Hebdowie. Nie zapomniał jednak o pracy nauczyciela matematyki. W tym czasie (lata 1988 – 1990) uczył tego przedmiotu w szkole ojców Franciszkanów w Wieliczce. W latach 1990 – 1993, gdy było możliwe podjęcie pracy misyjnej i kapłańskiej za wschodnią granicą, zaczął posługę w pijarskiej parafii w Lidzie na Białorusi. Pogłębiająca się utrata wzroku i cukrzyca sprawiła, że o. Stanisław poprosił o powrót do Polski. W roku 1993 został przez przełożonych skierowany do pracy w parafii w Bolszewie. Tutaj przez około 6 lat pełnił m.in. funkcję Dyrektora Uniwersytetu Ludowego. Choroba i ludzka słabość coraz bardziej dawały o sobie znać i powodowały stopniowe zmniejszenie aktywności kapłana – pijara, o. Stanisława. W miarę możliwości, starał się podejmować ciągle na nowo walkę, aby być wierny życiu zakonnemu i kapłańskiemu

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00