św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Śp. Ksiądz Kanonik Kazimierz Kopciewicz

Śp. Ksiądz Kanonik Kazimierz Kopciewicz urodził się dnia 8 lutego 1937 roku w Wejherowie, w praktykującej rodzinie katolickiej Wacława i Gertrudy z domu Góra. Ojciec jego pracował w Sądzie Powiatowym a mama zajmowała się domem. Kazimierz Kopciewicz ochrzczony został w parafii pw. Trójcy Świętej w Wejherowie, tam też otrzymał sakrament bierzmowania. W swojej rodzinnej parafii posługiwał jako ministrant. Do szkoły zaczął uczęszczać podczas okupacji. Wówczas ukończył I klasę szkoły niemieckiej, a po wojnie edukował się dalej w szkole polskiej w Wejherowie u sióstr Zgromadzenia Pańskiego. Dalej kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie, które ukończył zdając egzamin dojrzałości. 

W roku 1955 rozpoczął formację do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Wstępował do seminarium w latach powojennego kryzysu, kiedy to klerycy rozpoczynający edukację przywozili ze sobą pościel, siennik, lampę stołową wraz z żarówką oraz sztuciec, który oddawało się do kuchni seminaryjnej. Trudny czas formacji został zakończony przyjęciem święceń kapłańskich, które ks. Kazimierz Kopciewicz otrzymał 17 lipca 1960 roku z rąk Biskupa Bernarda Czaplińskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Chełmińskiej.

Po święceniach pracował jako wikariusz w następujących placówkach duszpasterskich: w Parafii pw. Św. Rocha w Osieku (1960-1962), w Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu (1962), w Parafii pw. Chrystusa Króla w Gdyni-Małym Kacku (1962-1983). Następnie, na dwa miesiące został ustanowiony proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Mściszewicach (1983), zaś od 21 września 1983 roku objął urząd proboszcza w Parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie. Z miejscem tym związał się na kolejne 37 lat swojego kapłańskiego życia. Z dniem 19 lutego 2012 roku przestał pełnić urząd proboszcza i od tej pory na miarę swoich sił wspierał duszpasterzy posługujących w mrzezińskiej parafii.

Gorliwa praca i zaangażowanie pasterskie Śp. Księdza Kazimierza Kopciewicza zostały docenione poprzez uhonorowanie go w dniu 25 marca 2003 roku, tytułem Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Wejherowskiej.

Ksiądz Kanonik Kazimierz Kopciewicz zmarł w mieszkaniu na plebanii, dnia 13 czerwca 2020 roku w godzinach popołudniowych, w 84 roku życia i 60 roku kapłaństwa, po długiej i ciężkiej chorobie. Z pokorą dźwigał krzyż choroby i cierpienia. W pamięci wiernych pozostaje zatroskanym o duchowe dobro parafii duszpasterzem, długoletnim katechetą – do przejścia na emeryturę przygotowywał dzieci do I Komunii św., a zwłaszcza gorliwym spowiednikiem.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki odbędą się w czwartek, 18 czerwca 2020 r., o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Świętych Aniołów Stróżów w Mrzezinie. Pochówek nastąpi na miejscowym cmentarzu parafialnym bezpośrednio po Mszy św. pogrzebowej.

ŚP. KSIĄDZ KANONIK ZBIGNIEW MARIAN ZDYBEL

19 kwietnia zmarł ks. kan. Zbigniew Zdybel.

Ksiądz Zbigniew Marian Zdybel urodził się 24 kwietnia 1959 r., w Hoszni Ordynackiej (dawne województwo Zamojskie), w rodzinie Aleksandra i Marii zd. Marek. Sakrament chrztu świętego przyjął 5 sierpnia 1959 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gilowie (Archidiecezja Lubelska). Sakrament bierzmowania otrzymał w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Błędowie z rąk J. E. Ks. Bpa Zygfryda Kowalskiego w dniu 23 sierpnia 1973 r. W maju 1979 r. ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Nowogardzie zdając egzamin dojrzałości. Następnie zamierzałpodjąć naukę w Oficerskiej Szkole Samochodowej. Jednakże rozpoznając łaskę powołania do kapłaństwa wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w którym odbył studia filozoficzno-teologiczne.

Święcenia diakonatu otrzymał 20 czerwca 1985 r.  W kwietniu 1986 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1986 r. z rąk J. E. Księdza Biskupa Mariana Przykuckiego. Zanim został skierowany jako neoprezbiter do pierwszej parafii, posługiwał w domach zakonnych Sióstr Pasterek w Pniewitem i Mgoszczu.

Dekretem Biskupa Chełmińskiego z dniem 1 lipca 1986 r. został skierowany jako wikariusz do Parafii pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie. Następnie, z dniem 1 lipca 1988 r., został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. Św. Jana z Kęt w Rumi-Janowie. Od 1 grudnia 1988 r. posługiwał jako wikariusz w Parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Chojnicach. Kolejnym dekretem, z dniem 1 lipca 1990 r., został skierowany jako wikariusz do Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Dalej, z dniem 1 lipca 1991 r. został mianowany wikariuszem w Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Jastarni. Po pięciu latach skierowany został do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. Św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie (1 lipca 1996 r. – 21 czerwca 2002 r.).

Dekretem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego z dniem 22 czerwca 2002 r. został mianowany pierwszym Proboszczem nowej Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Kąpinie, gdzie pełnił powierzone obowiązki przez 15 lat. W 2017 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Wejherowie.

Wskutek napadu rabunkowego, który miał miejsce 8 lutego 2017 r., został dotkliwie pobity ponosząc poważny uszczerbek na zdrowiu, co uniemożliwiło Mu dalsze sprawowanie funkcji proboszcza. W związku z tym na czas leczenia i rekonwalescencji został zwolniony z obowiązków proboszcza i skierowany do pomocy duszpasterskiej w Parafii w Jastarni. Mimo ciężkiej choroby i cierpienia potrafił zachować pogodę ducha, która była znamienną cechą Jego osobowości. Przy tym odznaczał się pracowitością, sumiennością, życzliwością i ogromną odpowiedzialnością za powierzone Mu zadania.

Ks. Kanonik Zbigniew Marian Zdybel zmarł 19 kwietnia 2020 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Godzinie Miłosierdzia o godz. 15.45, w Szpitalu Wojskowym w Helu.Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 23 kwietnia br. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie. Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpi przejazd na cmentarz w Wejherowie przy ul. ks. Roszczynialskiego, gdzie odbędzie się pochówek.

Śp. Ksiądz Prałat Ryszard Kwiatek

Śp. Ksiądz Prałat Ryszard Kwiatek urodził się dnia 30 lipca 1940 roku w Raciniewie (powiat Chełmno), w praktykującej rodzinie katolickiej Jana i Gertrudy z d. Nawrockiej, gdzie mieszkał do 6 roku życia. Z rodzeństwa miał dwie siostry, starszą i młodszą. Od 1946 roku rodzina mieszkała w Nawrze, przy stacji kolejowej na której pracował ojciec śp. Księdza Prałata Ryszarda.

Ks. Prałat Ryszard ochrzczony został w parafii Unisław, a sakrament bierzmowania otrzymał z ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego 14 maja 1950 roku. W 1954 roku rozpoczął edukację w Collegium Marianum w Pelplinie, zaś w roku 1958 w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1964 roku w Pelplinie z rąk Biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w następujących placówkach duszpasterskich: w Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie (1964-1966), w Parafii pw. Św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim (1966-1967), w Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie (1967-1968), w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni (1968-1977), w Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach (1977-1980), w Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Toruniu (1980). Dnia 5 sierpnia 1980 roku został ustanowiony proboszczem Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Toruniu, zaś od 1 września 1989 roku objął probostwo w Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Gdyni – Wielkim Kacku. W parafii tej po 26 latach pełnienia urzędu proboszcza przeszedł na emeryturę, podczas której w miarę możliwości wspomagał pracujących tu kapłanów w posłudze duszpasterskiej.

W trakcie pracy kapłańskiej Śp. Ksiądz Ryszard Kwiatek pełnił różne funkcje i urzędy na płaszczyźnie dekanalnej i diecezjalnej. Między innymi był wicedziekanem Dekanatu Toruń, a później Dekanatu Gdynia - Orłowo. Gorliwa praca i zaangażowanie pasterskie Śp. Księdza Ryszarda Kwiatka zostało docenione uhonorowaniem go tytułem prałata i włączeniem do grona Kapelanów Honorowych Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II. Śp. Ksiądz Prałat Ryszard został również zamianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej.

Ksiądz Prałat Ryszard Kwiatek zmarł nagle 4 października 2018 roku, w 79 roku życia i 55 roku kapłaństwa. W pamięci wiernych pozostaje gorliwym kapłanem i zatroskanym o dobro parafii duszpasterzem.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego odbędą się w sobotę, 6 października br. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Gdyni – Wielkim Kacku. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

20 stycznia 2018 r. zmarł w gdyńskim klasztorze o. Bolesław Mika OFMConv. Zmarł w 79 roku życia i w 51 roku kapłaństwa. W Gdyni pracował od 2012 roku. Wcześniej w latach 1983-86 był proboszczem parafii p.w. św. Antoniego w Gdyni.

Uroczystości pogrzebowe miały miejsce w środę (24.01.2018).

Program uroczystości:

o godz. 10.00 - różaniec; godz. 10.30 - jutrznia żałobna; o godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa. Po Mszy św. odprowadziliśmymy o. Bolesława do grobowca franciszkańskiego na cmentarzu witomińskim.

 

Dnia 24 sierpnia 2018 roku zmarł

KS. TADEUSZ PŁONKA SAC

Ks. Tadeusz Płonka SAC urodził się 6 września 1916 roku w miejscowości Wieprz. Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) złożył 15 sierpnia 1937 roku w Sucharach. Święcenia prezbiteratu przyjął 7kwietnia 1941 roku w Warszawie.

Po święceniach kapłańskich posługiwał między innymi w Warszawie, Wadowicach, Chełmnie, Szymonce (Mazury). Od 1975 roku pracował w Gdańsku jako kapelan szpitali.

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. ks. Tadeusza została odprawiona 30 sierpnia 2018 (czwartek) o godz. 11.00 w pallotyńskim kościele p.w. św. Elżbiety w Gdańsku.

Po Mszy św. odbył się pogrzeb na gdańskim cmentarzu Srebrzysko.

Śp. ks. Tadeusza polecajmy Miłosierdziu Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.

 

Śp. Ksiądz Bogdan Piotr Pulczyński

Śp. Ksiądz Bogdan Piotr Pulczyński urodził się 15 lipca 1979 r. w Pucku, w głęboko wierzącej kaszubskiej rodzinie Benona i Małgorzaty z d. Kobierzyńskiej. Został ochrzczony w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Starzynie. Bogdan Pulczyński po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Zespole Szkół Zawodowych im. „Bohaterów Helu” w Pucku, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Egzamin dojrzałości zdał w 2001 r. i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 2007 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku-Osowej (2007-2011), w Parafii pw. Św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu (2011-2014), w Parafii pw. Bł. Doroty z Mątew w Gdańsku-Jasieniu (2014-2017) oraz w Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie (2017-2018).

Z szczególnym zaangażowaniem dbał o ministrantów i lektorów będąc dekanalnym duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza oraz o pątników. Uczestniczył w Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę oraz brał udział w pielgrzymkach do Swarzewa i innych sanktuariów. Zawsze z poczuciem obowiązku i troski o Kościół, gorliwie wypełniał obowiązki duszpasterskie, wspierając w tym zakresie kolejnych proboszczów. Był ceniony przez wiernych.

Ksiądz Bogdan Piotr Pulczyński zmarł tragicznie 18 czerwca 2018 r., w 39 roku życia i w 11 roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego odbędą się w piątek, 22 czerwca br. o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Starzynie. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

Śp. Ksiądz Kanonik Tadeusz Losiak

Śp. Ksiądz Kanonik Tadeusz Losiak urodził się 8 września 1957 roku w Kościerzynie, w praktykującej swoją wiarę rodzinie Wacława i Gertrudy z d. Szuta. Został ochrzczony w parafii pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie. Po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Wybickiego w Kościerzynie, w roku 1976 podjął pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Dziemianach. W tym czasie rozpoczął też studia zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Formację do kapłaństwa rozpoczął w roku 1981 w Gdańskim Seminarium Duchownym.

Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1987 roku z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie (1987-1993), w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie (1993-2000) i w Parafii pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdyni-Chwarznie (2000-2002).W latach 2002-2013 pełnił urząd proboszcza Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowych, a od 1 lutego 2013 roku objął probostwo w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie.

W trakcie posługi kapłańskiej pełnił też różne funkcje i urzędy na płaszczyźnie dekanalnej i diecezjalnej. Był wicedziekanem a potem dziekanem Dekanatu Żuławy Stebelwskie, członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Gdańskiej. Za gorliwą pracę duszpasterską otrzymał w 2012 roku godność Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Staroszkockiej.

Ksiądz Kanonik Tadeusz Losiak zmarł po ciężkiej chorobie 29 kwietnia 2018 roku, w 61 roku życia i 31 roku kapłaństwa. Ostatnie miesiące były dla niego czasem ciężkiego cierpienia. W pamięci wiernych pozostaje gorliwym kapłanem i zatroskanym o dobro parafii duszpasterzem.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego odbędą się w piątek, 4 maja br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie. Pochówek nastąpi na cmentarzu parafialnym w Kościerzynie o godz. 14.30.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00