Pamiętniki Józefa Wybickiego

wydanie okolicznościowe z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,

staraniem ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego

sponsorem wydania jest Energa SA