Na początku marca ukazał się jedenasty numer czasopisma „Galilea. Tajemnice Pisma Świętego”. Bieżące wydanie opowiada o Szymonie Piotrze. To za nim podążamy drogą dojrzewania do wyznania wiary, by dotrzeć ostatecznie nad brzeg Jeziora Galilejskiego, gdzie Zmartwychwstały Jezus przekaże mu posługę pasterską. Później udajemy się do Rzymu, gdzie Szymon Piotr oddał życie za swojego Pana i pokazujemy, jak po jego śmierci będzie się formował urząd biskupa Rzymu. 
Do bieżącego wydania dołączyliśmy płytę z nagraniem rekolekcji o świętym Piotrze zatytułowanych: „Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham”.