św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Na początku marca ukazał się jedenasty numer czasopisma „Galilea. Tajemnice Pisma Świętego”. Bieżące wydanie opowiada o Szymonie Piotrze. To za nim podążamy drogą dojrzewania do wyznania wiary, by dotrzeć ostatecznie nad brzeg Jeziora Galilejskiego, gdzie Zmartwychwstały Jezus przekaże mu posługę pasterską. Później udajemy się do Rzymu, gdzie Szymon Piotr oddał życie za swojego Pana i pokazujemy, jak po jego śmierci będzie się formował urząd biskupa Rzymu. 
Do bieżącego wydania dołączyliśmy płytę z nagraniem rekolekcji o świętym Piotrze zatytułowanych: „Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham”.
 
 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00