św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

BASILICA MINOR

 

PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK

DEKRETEM KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Z DNIA 21 LISTOPADA 2018 ROKU

PODNIÓSŁ KOLEGIATĘ PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W GDYNI

DO GODNOŚCI BAZYLIKI MNIEJSZEJ

 

UROCZYSTEGO OGŁOSZENIA TEGO TYTUŁU DOKONAJĄ W SOBOTĘ, 4 MAJA 2019 ROKU O GODZ. 12.00:

ARCYBISKUP SALVATORE PENNACCHIO, NUNCJUSZ APOSTOLSKI W POLSCE

ARCYBISKUP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ, METROPOLITA GDAŃSKI

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TĘ UROCZYSTOŚĆ

 

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00