św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Niedziela Palmowa rozpoczyna czas Wielkiego Tygodnia, w którym przeżywamy najważniejsze dni w ciągu roku - Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę Chrystus w szczególny sposób zaprasza nas nie tylko do zbliżenia się do Jego misteriów, ale i życia nimi.

Poniżej zamieszczamy plan dotyczący liturgii Wielkiego Tygodnia, zapraszając serdecznie do udziału w uroczystych liturgiach w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie:

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

godz. 11.30 – Msza Święta z błogosławieństwem palm pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego

WIELKI CZWARTEK

godz. 10.00 – Msza Święta Krzyżma pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego

godz. 18.00 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego

WIELKI PIĄTEK

godz. 18.00 – Liturgia na Cześć Męki Pańskiej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego

WIELKA SOBOTA

godz. 20.00 - Msza Święta Wigilii Paschalnej z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych w 1050 rocznicę Chrztu Polski pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego

NIEDZIELA WIELKANOCNA

godz. 6.00 - Msza Święta z procesją rezurekcyjną pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00