św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W dniach od 7 do 14 lutego br. będziemy przeżywać kolejną, po Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, inicjatywę ekumeniczną, którą będzie Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. W to ekumeniczne dzieło włączą się także kościoły Archidiecezji Gdańskiej.

Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą z okazji otwarcia Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa połączoną z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, która zostanie odprawiona w niedzielę, 7 lutego br., o godz. 10.00 w kościele pw. Świętego Mikołaja w Gdyni-Chyloni.

Tydzień Małżeństwa, zainicjowany rok temu przez Gdański oddział Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, ma na celu propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie. To społeczna kampania promująca tę szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny, mająca inspirować małżonków do rozwoju osobistego i do podnoszenia swoich kompetencji interpersonalnych (takich jak m.in. efektywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, etc.) oraz do twórczego spędzania czasu razem w celu budowania i umacniania bliskiej więzi.

Zachęcamy wiernych do szczególnej modlitwy za wszystkich małżonków, którzy związani są sakramentalnym węzłem, aby dobry Bóg napełniał ich serca prawdziwą miłością oraz aby ich miłość była zawsze cierpliwa, łaskawa i wierna.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00