św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. W roku 1967 ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego. W latach 1967-1974 studiował w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie. W roku 1968, wraz z innymi kolegami z roku, został powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w Bartoszycach.

Święcenia kapłańskie przyjął w Olsztynie 16 czerwca 1974 r. w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa [szafarz: bp Józef Drzazga]. Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku [1974-1976] oraz parafii św. Mikołaja w Elblągu [1977-78], gdzie prowadził również duszpasterstwo głuchych i niewidomych.

Jest teologiem dogmatykiem [doktorat w KUL], specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Opublikował wiele artykułów, wyjaśniając m.in. wiele kwestii teologicznych w perspektywie dialogu ekumenicznego. Jest znawcą osoby oraz myśli sługi Bożego kard. Stanisława Hozjusza – biskupa warmińskiego. 

Wykładał teologię dogmatyczną w Warmińskim Instytucie Teologicznym Olsztynie [1983–1999], w Wydziale Teologii UWM w Olsztynie [1999–2013] oraz w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie [1993– 2003]. W latach 1998-1999 reprezentował archidiecezję warmińską, w Zespole MEN ds. utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie.

19 lutego 1994 r. został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej ze stolicą tytularną Liberalia [dzisiejsza Algieria]. Święcenia biskupie przyjął 5 marca 1994 we współkatedrze św. Jakuba Apsotoła w Olsztynie. Głównym konsekratorem był: kard. Józef Glemp - Prymas Polski, a współkonsekratorami: abp Edmund Piszcz - arcybiskup metropolita warmiński oraz abp Tadeusz Gocłowski - arcybiskup metropolita gdański. Swoją dewizę biskupią - "Veritas Christi Liberat" [Prawda Chrystusa wyzwala] - wybrał dla upamiętnienia encykliki Jana Pawła II "Veritatis splendor". Odstąpił od zwyczaju ustanowienia herbu biskupiego. 

W 1992 r. został mianowany kanonikiem rzeczywistym Kapituły Warmińskiej we Fromborku, a w 1994 wybrany jej prepozytem. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. W roku 2004 rozpoczęły się prace archeologiczne, kierowane przez prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego. Znaleziono szczątki, które po przeprowadzeniu badań specjalistycznych zostały zidentyfikowane jako należące do Wielkiego Astronoma.

Dnia 10 maja 2014 papież Franciszek mianował bp. Jacka Jezierskiego biskupem diecezjalnym diecezji elbląskiej. Diecezję objął kanonicznie 28 maja 2014, zaś 8 czerwca 2014 odbył ingres do katedry św. Mikołaja w Elblągu. W Wielki Czwartek 24 marca 2016 r. ogłosił zwołanie historycznego, bo pierwszego synodu diecezji elbląskiej pod hasłem "Dojrzali w wierze i życiu". Synod został uroczyście otwarty i rozpoczęty w dn. 17 września 2016. 

W ramach pracy w Konferencji Episkopatu Polski, bp Jezierski w 1995 r. objął funkcję przewodniczącego Komisji Charytatywnej, a w 1998 przewodniczącego Zespołu do Dialogu Ekumenicznego z Kościołem Polskokatolickim. Został ponadto delegatem KEP ds. Ekumenicznej Inicjatywy „Theobalt”. 

Obecnie w ramach KEP jest przewodniczącym Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką, członkiem Rady ds. Ekumenizmu, Rady Ekonomicznej, Komisji Rewizyjnej Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" oraz Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, który przygotowywał Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana [Łagiewniki 19 listopada 2016]. Ponad to jest także przewodniczącym Kapituły Promocja Godności Człowieka w ramach nagrody „Totus Tuus” Fundacji KEP „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W swoich wypowiedziach bp Jezierski wiele uwagi poświęca sprawom formacji chrześcijańskiej i społecznym. Formację tę, zawsze rozumiał jako przygotowanie człowieka do dojrzałego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym ojczyzny, miasta i regionu. Zna język niemiecki. Lubi poezję, zwłaszcza Czesława Miłosza i Marii Zientary-Malewskiej.

 

                                 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Archidiecezja Gdańska z siedzibą: ul. Edmunda Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk, tel. 585520051 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zwany dalej: Archidiecezja).

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji zawartej przez Panią/Pana z Archidiecezją umowy/zlecenia/zamówienia w związku z usługami świadczonymi przez Archidiecezje.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest:

a) obowiązek prawny,

b) umowa/zlecenie/zamówienie,

c) Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Panią/Pana z Archidiecezją umowy/zlecenia/zamówienia, w związku z którą Pani/Pana dane są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Panią/Pana z Archidiecezją umowy/zlecenia/zamówienia. Natomiast Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan/Pani także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy/zlecenia/zamówienia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwość świadczenia na Pani/Pana rzecz usług związanych z działalnością Archidiecezji.

8. Archidiecezja jest uprawnione do przekazania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Archidiecezji) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Panią/Pana z Archidiecezją umowy/zlecenia/zamówienia w związku z usługami świadczonymi przez Archidiecezję.
W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Archidiecezji na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej między Archidiecezją a Podwykonawcami Archidiecezji. Ponadto Archidiecezja jest zobowiązana do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie sądów, organów i instytucji.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Pragniemy poinformować, iż w związku z licznymi świadectwami otrzymanych łask w Nadzwyczajnym Roku Świętym Miłosierdzia za pośrednictwem Misjonarzy, Papież Franciszek zadecydował, że ta wyjątkowa posługa, wyraz Miłosierdzia Bożego oraz troski Kościoła, będzie kontynuowana usque aliter provideatur, «jako konkretny znak, że łaska Jubileuszu nadał w różnych częściach świata jest żywa i skuteczna» (Misericordia et Misera, 9).

Z tego też powodu, Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji, przyjmując wolę do kontynuowania tej szczególnej posługi, przesłała trzem kapłanom zakonnym pracującym na terenie naszej archidiecezji dekrety, w których Ojciec Święty potwierdza ich jako Misjonarzy Miłosierdzia. Są nimi:

Br. Zdzisław Duma OFMCap.

Gwardian i Rektor kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Gdańsku

ul. Wałowa 28, 80-858 Gdańsk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

O. Tarsycjusz Krasucki OFM

Proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Helu

ul. Wiejska 46, 84-150 Hel;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ks. Piotr Ziółkowski SDB

Parafia św. Jana Bosko w Gdańsku-Oruni

ul. Gościnna 15, 80-032 Gdańsk-Orunia

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tak jak to było podczas Jubileuszu, w tym nowym okresie br. Zdzisław, o. Tarsycjusz i ks. Piotr pragną przepowiadać Tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Są bowiem wezwani, tak jak każdy spowiednik, o czym przypomina Papież Franciszek, aby być: «otwartymi na wszystkich; świadkami ojcowskiej czułości, mimo powagi grzechu; gorliwymi w pomaganiu w refleksji nad popełnionym złem; jasnymi w przedstawianiu zasad moralnych; gotowymi do towarzyszenia wiernym w procesie pokutnym, cierpliwie dotrzymując im kroku; dalekowzrocznymi w rozeznawaniu każdego poszczególnego przypadku; szczodrymi w udzielaniu Bożego przebaczenia. [...] kapłan w konfesjonale niech będzie wielkoduszny sercem» (Misericordia et Misera, 10).

 Papież Franciszek posyłając Misjonarzy Miłosierdzia, tak modlił się za nich w Bazylice św. Piotra:

Błogosławimy i wysławiamy cię Boże,
ponieważ w tajemniczym zamyśle twojego miłosierdzia
posłałeś na świat twojego Syna, 
by wyzwolił ludzi z niewoli grzechu
przez przelanie swojej krwi
i napełnił ich darami Ducha Świętego.

Spojrzyj, Panie na te swoje sługi,
których posyłamy jako zwiastunów miłosierdzia,
zbawienia i pokoju.
Prowadź ich kroki twoją prawicą
i podtrzymuj ich mocą twojej łaski,
aby nie ustali przygnieceni ciężarem pracy apostolskiej.

Niech w ich słowach rozbrzmiewa głos Chrystusa,
w ich gestach objawia się serce Chrystusa;
aby wszyscy, którzy będą ich słuchać,
zostali pociągnięci do posłuszeństwa Ewangelii.
Napełnij ich serca twoim Duchem Świętym,
aby stając się wszystkim dla wszystkich,
doprowadzili do ciebie, Ojcze, wielką rzeszę synów i córek,
którzy w świętym Kościele będą oddawać ci chwałę bez końca.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen

Spotkanie opłatkowe dla rolników Archidiecezji Gdańskiej odbędzie się w uroczystość Objawienia Pańskiego, w piątek dnia 6 stycznia 2017 r., o godz. 16.00 w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Trąbkach Wielkich. Serdecznie zapraszamy.

 

- To jest moja piętnasta pielgrzymka w grupie biało-fioletowej. Jak już raz pójdzie się z fioletami to ciężko później przejść do innej grupy. Fiolety są przewidywalni i uporządkowani i to w nich lubię - mówi Asia Kożuch z grupy muzycznej.

Reprezentacja grupy biało-żółtej Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę pokonała biało-czerwonych 4:0 w towarzyskim 50-minutowym meczu rozegranym 13. dnia pielgrzymki na stadionie w Osjakowie.

Niedziela Palmowa rozpoczyna czas Wielkiego Tygodnia, w którym przeżywamy najważniejsze dni w ciągu roku - Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę Chrystus w szczególny sposób zaprasza nas nie tylko do zbliżenia się do Jego misteriów, ale i życia nimi.

Poniżej zamieszczamy plan dotyczący liturgii Wielkiego Tygodnia, zapraszając serdecznie do udziału w uroczystych liturgiach w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie:

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

godz. 11.30 – Msza Święta z błogosławieństwem palm pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego

WIELKI CZWARTEK

godz. 10.00 – Msza Święta Krzyżma pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego

godz. 18.00 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego

WIELKI PIĄTEK

godz. 18.00 – Liturgia na Cześć Męki Pańskiej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego

WIELKA SOBOTA

godz. 20.00 - Msza Święta Wigilii Paschalnej z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych w 1050 rocznicę Chrztu Polski pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego

NIEDZIELA WIELKANOCNA

godz. 6.00 - Msza Święta z procesją rezurekcyjną pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00