św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Parafia rzymskokatolicka pw.
Św. Andrzeja Boboli

Dekanat: Gdynia Oksywie, Miejscowość: Gdynia Obłuże
Mieszkańców: 14645

Księża


Ks. Prałat dr Sławomir Decowski - proboszcz - od 2011-01-31
Ks. mgr lic. Dariusz Skrzypkowski - wikariusz - od 2017-07-01
Ks. mgr Krzysztof Czabaj - wikariusz - od 2016-07-01
Ks. mgr Maciej Rychert - wikariusz - od 2018-07-01
Ks. mgr Rafał Sarama - wikariusz - od 2018-07-01
Ks. Kanonik prof. dr hab. Wojciech Cichosz - rezydent - od 2003-06-28
Ks. prof. dr hab. Adam Romejko - pomoc duszpasterska - od 2018-07-01

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00