św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Parafia rzymskokatolicka pw.
Św. Stanisława Kostki

Dekanat: Gdynia Śródmieście, Miejscowość: Gdynia
Mieszkańców: 3602

Księża


O. Janusz Warzocha (SJ) - proboszcz - od 2016-06-19
O. Jakub Szelka (SJ) - wikariusz - od 2019-07-01
O. Michał Gutkowski (SJ) - pomoc duszpasterska - od 2018-08-01
O. Czesław Wasilewski (SJ) - pomoc duszpasterska - od 2014-08-01
O. Ryszard Godzisz (SJ) - pomoc duszpasterska - od 1995-01-01
O. mgr Jerzy Białek (SJ) - pomoc duszpasterska - od 2017-08-01
O. Edmund Lenz (SJ) - pomoc duszpasterska - od 2008-08-01
O. Władysław Figiel (SJ) - pomoc duszpasterska - od 2018-08-01
O. Władysław Wołoszyn (SJ) - pomoc duszpasterska - od 2018-08-01

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00