św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Parafia rzymskokatolicka pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dekanat: Gdynia Śródmieście, Miejscowość: Gdynia
Mieszkańców: 8308

Księża


Ks. Prałat prof. dr hab. Jacek Bramorski - proboszcz - od 2014-11-01
Ks. mgr lic. Michał Bielan - wikariusz - od 2017-07-01
Ks. mgr Zbigniew Kotłowski - wikariusz - od 2013-07-01
Ks. Kanonik dr Krzysztof Drews - pomoc duszpasterska - od 2013-07-01
Ks. Kanonik mgr lic. Piotr Zygmunt - pomoc duszpasterska - od 2008-07-01
Ks. Kanonik dr Grzegorz Świst - pomoc duszpasterska - od 2014-02-17
Ks. Prałat Henryk Lew Kiedrowski - pomoc duszpasterska - od 2014-10-31

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00