św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Parafia rzymskokatolicka pw.
Św. Jana Bosko

Dekanat: Gdańsk Śródmieście, Miejscowość: Gdańsk Orunia
Mieszkańców: 6446

Księża


Ks. Mariusz Słomiński (SDB) - proboszcz - od 2016-07-24
Ks. Przemysław Pawelski (SDB) - wikariusz - od 2016-09-22
Ks. Mirosław Pudło (SDB) - pomoc duszpasterska - od 2015-05-23
Ks. Ireneusz Trzeszczak (SDB) - pomoc duszpasterska - od 2008-07-01
Ks. Antoni Murziński (SDB) - pomoc duszpasterska - od 2008-07-01
Ks. Andrzej Bryłowski (SDB) - pomoc duszpasterska - od 2015-08-01

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00