św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Zmiany personalne

Wybierz rok:

Zmiany personalne w roku 2020

KsiądzFunkcje rozpoczęteFunkcje zakończone

Maja 2020

Ks. mgr Brylowski Jarosław Wicedziekan, dek. Trąbki Wielkie (08-05-2020)
Ks. Jarczyk Szczepanekskardynowany, diec. gdańska (01-05-2020)
Ks. mgr Kirschling Beniamin kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (16-05-2020)
Ks. mgr Kohnke Mariusz kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (16-05-2020)
Ks. Kanonik mgr Pradela Andrzej Wicedziekan, dek. Gdańsk Oliwa (08-05-2020)
Ks. mgr Rumian Łukasz kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (16-05-2020)
Ks. mgr Szponar Wiktor kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (16-05-2020)
Ks. mgr Trzebiatowski Damian kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (16-05-2020)

Kwietnia 2020

Ks. Kanonik mgr lic. Antoniów Bolesław Dziekan, dek. Trąbki Wielkie (23-04-2020)
Wicedziekan, dek. Trąbki Wielkie (23-04-2020)
Ks. mgr Brylowski Jarosławproboszcz, par. Bł. Jerzego Popiełuszki, Prezbitera i Męczennika , Ełganowo (23-04-2020)
rektor kościoła filialnego pw. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ełganowie, par. Wniebowzięcia NMP, Trąbki Wielkie (23-04-2020)
Ks. Prałat dr Jasiewicz Januszrezydent (zamieszkały na terenie parafii), par. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, Gdańsk Oliwa (23-04-2020)
proboszcz, par. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwa (22-04-2020)
Ks. Kanonik dr Kletkiewicz Krystianproboszcz, par. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwa (23-04-2020)
rezydent, par. Najświętszego Serca Jezusowego, Gdańsk Wrzeszcz (23-04-2020)
Ks. Kanonik mgr lic. Masiulanis Krzysztof Dziekan, dek. Trąbki Wielkie (23-04-2020)
Ks. Kanonik mgr Mathea Janusz Dziekan, dek. Żuławy Steblewskie (23-04-2020)
Dziekan, dek. Żuławy Steblewskie (13-04-2020)
Ks. Kanonik mgr Zdybel Zbigniewmgr teologii, diec. gdańska (19-04-2020)
kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (19-04-2020)
inkardynowany, diec. gdańska (19-04-2020)
pomoc duszpasterska, par. Nawiedzenia NMP, Jastarnia (19-04-2020)
kapituła kolegiacka wejherowska - kanonik honorowy, kapituła (19-04-2020)

Marca 2020

Ks. Kanonik mgr lic. Dettlaff Rafałproboszcz, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Pierwoszyno (11-03-2020)
zamieszkały na terenie Parafii Archikatedralnej, diec. gdańska (10-03-2020)
pomoc duszpasterska, par. Matki Boskiej Bolesnej, Gdynia Orłowo (10-03-2020)
O. Kulig (OFM Conv.) Wojciechinna funkcja, zak.męski Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie Konwentualni), Gdańsk (12-03-2020)
Ks. Kanonik mgr lic. Śliwa Bogdankapituła archikatedralna - kanonik honorowy, diec. gdańska (20-03-2020)
mgr teologii, diec. gdańska (20-03-2020)
licencjusz teologii, diec. gdańska (20-03-2020)
kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (20-03-2020)
inkardynowany, diec. gdańska (20-03-2020)
rezydent (zamieszkały na terenie parafii), par. Chrystusa Miłosiernego, Gdynia Redłowo (20-03-2020)

Lutego 2020

O. Chorąży (OCist.) Albin Wicedziekan, dek. Gdańsk Oliwa (23-02-2020)
Ks. Prałat Koska Franciszek kapłan z innej diecezji, diec. gdańska (08-02-2020)
rezydent (zamieszkały na terenie parafii), par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Rumia (08-02-2020)
Ks. Prałat dr Krauze Filipwikariusz, par. Św. Stanisława Bp., Gdańsk Wrzeszcz (09-02-2020)
poza diecezją, diec. gdańska (09-02-2020)
O. Kurek (OFM Conv.) Piotr kapłan zakonny, diec. gdańska (10-02-2020)
inna funkcja, zak.męski Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie Konwentualni), Gdańsk (10-02-2020)
Ks. Kanonik Lisiński Franciszekkapelan straży pożarnej, diec. gdańska (06-02-2020)
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy, diec. gdańska (06-02-2020)
kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (06-02-2020)
inkardynowany, diec. gdańska (06-02-2020)
rezydent, par. Wniebowzięcia NMP i Św. Katarzyny, Reda (06-02-2020)
Ks. dr Piskozub MirosławKoordynator Fundacji Św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski, diec. gdańska (25-02-2020)
Ks. Kanonik dr Szerszeń KrzysztofKoordynator Fundacji Św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski, diec. gdańska (04-02-2020)
Koordynator Fundacji Św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski, diec. gdańska (25-02-2020)
Ks. Kanonik mgr Tokarz Wojciech Dziekan, dek. Gdańsk Oliwa (03-02-2020)
Ks. Ziółkowski Stanisław kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (28-02-2020)
inkardynowany, diec. gdańska (28-02-2020)
proboszcz, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Pierwoszyno (28-02-2020)

Stycznia 2020

O. Kibonge (OFMConv) Joseph kapłan zakonny, diec. gdańska (20-01-2020)
inna funkcja, zak.męski Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie Konwentualni), Gdynia (20-01-2020)
Ks. Prałat Marszall Alojzykapituła kolegiacka wejherowska - prałat, diec. gdańska (24-01-2020)
kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (24-01-2020)
inkardynowany, diec. gdańska (24-01-2020)
emeryt, par. Św. Józefa, Pomieczyno (24-01-2020)
O. Pyzia (O.Carm) Jarosław kapłan zakonny, diec. gdańska (04-01-2020)
przeor, zak.męski Zakon Braci NMP z Góry Karmel (Ojcowie Karmelici), Gdańsk (04-01-2020)

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00