św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Zmiany personalne

Wybierz rok:

Zmiany personalne w roku 2019

KsiądzFunkcje rozpoczęteFunkcje zakończone

Maja 2019

Ks. Górski Mirosław kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (07-05-2019)
inkardynowany, diec. gdańska (07-05-2019)
Ks. dr Piskozub MirosławDelegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Gdańskiej, diec. gdańska (18-05-2019)
Ks. mgr lic. Styn Marekwikariusz, par. Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza, Rumia Zagórze (18-05-2019)
wikariusz, par. Chrystusa Odkupiciela, Gdańsk Żabianka (18-05-2019)

Kwietnia 2019

Ks. Prałat mgr Bradtke IreneuszPrzewodniczący Rady Funduszu na Rzecz Budowy Kościołów w AG, diec. gdańska (01-04-2019)
Ks. dr Dańczak Andrzejcenzor ksiąg religijnych, diec. gdańska (12-04-2019)
Ks. mgr Dittmer Jarosławrezydent, par. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwa (16-04-2019)
pomoc duszpasterska, par. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwa (16-04-2019)
Ks. mgr Gidziński Krzysztofwikariusz, par. Św. Stanisława Bp. Męczennika, Leźno (18-04-2019)
inna funkcja, dom opieki Dom Opieki im. Ojca Pio, Gdynia (18-04-2019)
Ks. Kanonik mgr lic. Hybel Czesławkapituła kolegiacka staroszkocka - kanonik honorowy, diec. gdańska (18-04-2019)
Ks. Kanonik mgr Kowalski JanCzłonek Rady Funduszu na Rzecz Budowy Kościołów w AG, diec. gdańska (01-04-2019)
Ks. Kanonik mgr Kołkiewicz AdamCzłonek Rady Funduszu na Rzecz Budowy Kościołów w AG, diec. gdańska (01-04-2019)
Ks. Kanonik mgr Langowski Wojciechkapituła archikatedralna - kanonik honorowy, diec. gdańska (18-04-2019)
Ks. Kanonik mgr Lewańczyk Piotrkapituła kolegiacka wejherowska - kanonik honorowy, diec. gdańska (18-04-2019)
Ks. Kanonik mgr Stolczyk GrzegorzCzłonek Rady Funduszu na Rzecz Budowy Kościołów w AG, diec. gdańska (01-04-2019)
Ks. Prałat mgr Tworek PiotrCzłonek Rady Funduszu na Rzecz Budowy Kościołów w AG, diec. gdańska (01-04-2019)
Ks. mgr lic. Wulgaris Piotrwikariusz, par. Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Gdynia Obłuże (18-04-2019)
wikariusz, par. Św. Stanisława Bp. Męczennika, Leźno (18-04-2019)

Marca 2019

Ks. mgr lic. Misiewicz Patrykwikariusz, par. Św. Floriana, Kolbudy (21-03-2019)
wikariusz, par. Św. Wawrzyńca, Gdynia Wielki Kack (21-03-2019)
Ks. Kanonik mgr Nowak AndrzejKapelan Wspólnot "Wiara i Światło" Prowincja Polska Północna, diec. gdańska (19-03-2019)
O. Okoński (OP) Maciej kapłan zakonny, diec. gdańska (11-03-2019)
pomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (11-03-2019)
inna funkcja, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (11-03-2019)
Ks. mgr Piotrowski Aleksanderwikariusz, par. Św. Wawrzyńca, Gdynia Wielki Kack (21-03-2019)
wikariusz, par. Św. Floriana, Kolbudy (21-03-2019)
Ks. Rachwalik (SAC) Walter kapłan zakonny, diec. gdańska (29-03-2019)
pomoc duszpasterska, par. Matki Boskiej Częstochowskiej, Gdańsk Wrzeszcz (29-03-2019)
inna funkcja, zak.męski Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Ksieża Pallotyni), Gdańsk (29-03-2019)

Lutego 2019

Ks. Kanonik mgr Cichon ZbigniewAsystent Kościelny Archidiecezjalnego Instytuty Akcji Katolickiej, diec. gdańska (03-02-2019)
O. Deczewski (SJ) Piotrkapelan szpitala, dom opieki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk (28-02-2019)
Ks. mgr Gidziński Krzysztofinna funkcja, dom opieki Dom Opieki im. Ojca Pio, Gdynia (20-02-2019)
wikariusz, par. Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Gdynia Obłuże (20-02-2019)
Ks. dr Grzemski Krzysztofwikariusz, par. Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Gdynia Obłuże (20-02-2019)
pomoc duszpasterska, par. Św. Brata Alberta , Gdańsk Przymorze (20-02-2019)
O. Kiedrowicz (OFM Conv.) MarekKapelan Gdańskiej Chorągwi ZHP na terenie AG, diec. gdańska (18-02-2019)
Ks. mgr Konkol KrzysztofAsystent Kościelnego Instytutu Świeckiego Misjonarek Krwi Chrystusa, diec. gdańska (05-02-2019)
mgr Mikołajczyk Maciejadwokat Trybunału Metropolitalnego, diec. gdańska (28-02-2019)
O. Okoński (OP) Maciejpomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (01-02-2019)
proboszcz, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (01-02-2019)
O. mgr Osek (OP) Michałproboszcz, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (01-02-2019)
pomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (01-02-2019)
Ks. mgr Skiba JerzyKapelan Gdańskiej Chorągwi ZHP na terenie AG, diec. gdańska (19-02-2019)
Ks. lic. Zasiura (SChr) Henryk kapłan zakonny, diec. gdańska (14-02-2019)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej (Księża Chrystusowcy), Władysławowo (14-02-2019)

Stycznia 2019

Ks. Kanonik mgr Kroplewski Tyberiuszczłonek Rady Kapłańskiej nominowany przez Metropolitę Gdańskiego, diec. gdańska (18-01-2019)
członek Rady Kapłańskiej nominowany przez Metropolitę Gdańskiego, diec. gdańska (18-01-2019)
O. Kur (OP) Mirosław kapłan zakonny, diec. gdańska (21-01-2019)
pomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (21-01-2019)
inna funkcja, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (21-01-2019)
O. Okoński (OP) Maciejinna funkcja, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (22-01-2019)
przeor, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (22-01-2019)
O. mgr Osek (OP) Michałprzeor, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (22-01-2019)
inna funkcja, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (22-01-2019)
Ks. Biskup dr Szlachetka Wiesławczłonek Kolegium Konsultorów, diec. gdańska (18-01-2019)
członek Rady Kapłańskiej na mocy pełnionego urzędu, diec. gdańska (18-01-2019)
członek Kolegium Konsultorów, diec. gdańska (18-01-2019)
członek Rady Kapłańskiej na mocy pełnionego urzędu, diec. gdańska (18-01-2019)
Ks. mgr Wróbel Romanwikariusz, par. Św. Józefa, Gdańsk Przymorze (28-01-2019)
wikariusz, par. Opatrzności Bożej, Gdańsk Zaspa (28-01-2019)
Ks. Kanonik dr Świst Grzegorzczłonek Kolegium Konsultorów, diec. gdańska (18-01-2019)
członek Rady Kapłańskiej nominowany przez Metropolitę Gdańskiego, diec. gdańska (18-01-2019)

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00