św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Zmiany personalne

Wybierz rok:

Zmiany personalne w roku 2019

KsiądzFunkcje rozpoczęteFunkcje zakończone

Lutego 2019

Ks. dr Grzemski Krzysztofwikariusz, par. Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Gdynia Obłuże (20-02-2019)
pomoc duszpasterska, par. Św. Brata Alberta , Gdańsk Przymorze (20-02-2019)
mgr Mikołajczyk Maciejadwokat Trybunału Metropolitalnego, diec. gdańska (28-02-2019)
O. Okoński (OP) Maciejpomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (01-02-2019)
proboszcz, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (01-02-2019)
O. mgr Osek (OP) Michałproboszcz, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (01-02-2019)
pomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (01-02-2019)

Stycznia 2019

Ks. Kanonik mgr Kroplewski Tyberiuszczłonek Rady Kapłańskiej nominowany przez Metropolitę Gdańskiego, diec. gdańska (18-01-2019)
członek Rady Kapłańskiej nominowany przez Metropolitę Gdańskiego, diec. gdańska (18-01-2019)
O. Kur (OP) Mirosław kapłan zakonny, diec. gdańska (21-01-2019)
pomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (21-01-2019)
inna funkcja, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (21-01-2019)
O. Okoński (OP) Maciejinna funkcja, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (22-01-2019)
przeor, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (22-01-2019)
O. mgr Osek (OP) Michałprzeor, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (22-01-2019)
inna funkcja, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (22-01-2019)
Ks. Biskup dr Szlachetka Wiesławczłonek Kolegium Konsultorów, diec. gdańska (18-01-2019)
członek Rady Kapłańskiej na mocy pełnionego urzędu, diec. gdańska (18-01-2019)
członek Kolegium Konsultorów, diec. gdańska (18-01-2019)
członek Rady Kapłańskiej na mocy pełnionego urzędu, diec. gdańska (18-01-2019)
Ks. mgr Wróbel Romanwikariusz, par. Św. Józefa, Gdańsk Przymorze (28-01-2019)
wikariusz, par. Opatrzności Bożej, Gdańsk Zaspa (28-01-2019)
Ks. Kanonik dr Świst Grzegorzczłonek Kolegium Konsultorów, diec. gdańska (18-01-2019)
członek Rady Kapłańskiej nominowany przez Metropolitę Gdańskiego, diec. gdańska (18-01-2019)

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00