św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Zakony męskie w Archidiecezji Gdańskiej

Wikariusz biskupi do spraw zakonnych O. Tomasz Jank (OFM Conv.)


Misjonarze Matki Boskiej z La Salette (Księża Saletyni)

Dom zakonny męski
Gdańsk Sobieszewo, ul. Piesza 1
80-680 GDAŃSK SOBIESZEWO
e-mail: Tel: (58) 308-07-06
superior Ks. Maciej Kucharzyk (MS)

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Ksieża Pallotyni)

Dom zakonny męski
Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3B
80-213 GDAŃSK
e-mail: mbczest@diecezjagdansk.pl Tel: 583454436
przełożony domu zakonnego Ks. dr Radosław Herka (SAC)

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni)

Dom zakonny męski
Gdańsk, ul. Elżbietańska 1
80-894 GDAŃSK
e-mail: gdansk@sac.org.pl, selzbgd@diecezja.gda.pl Tel: (58) 326-07-30 www: www.gda-sac.pl
przełożony domu zakonnego Ks. dr Wojciech Więcław (SAC)

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej (Księża Chrystusowcy)

Dom zakonny męski
Władysławowo, Al. Żeromskiego 32
84-120 WŁADYSŁAWOWO
e-mail: wladysl@diecezja.gda.pl, wladyslawowo@tchr.org Tel: (58) 674-02-74 www: www.wsdsc.poznan.pl
superior Ks. Marek Jarząbek (TChr)

Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici)

Dom zakonny męski
Gdynia, ul. Tatrzańska 35
81-313 GDYNIA
e-mail: janusz.warzocha@jezuici.pl Tel: 58 620 69 09
rektor klasztoru O. Janusz Warzocha (SJ)

Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici)

Dom zakonny męski
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Mickiewicza 11
80-425 GDAŃSK WRZESZCZ
e-mail: swkrzyz@diecezjagdansk.pl Tel: (58) 341-49-10 www: www.gdansk.jezuici.pl
przełożony domu zakonnego O. Jarosław Kuffel (SJ)
Dom zakonny męski
Jastrzębia Góra, ul. Zygmunta III 6
84-104 JASTRZĘBIA GÓRA
e-mail: sj.jastrzebiagora@gmail.com Tel: 512-730-373, 58 774-62-00 www: www.parafia-jastrzebiagora.pl
superior O. Ryszard Friedrich (SJ)

Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Księża Salezjanie)

Dom zakonny męski
Kniewo, al. Lipowa 117
84-252 KNIEWO
e-mail: mbaranski@salezjanie.pl Tel: 501762388
przełożony domu zakonnego Ks. Marek Barański (SDB)
Dom zakonny męski
Rumia, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1
84-230 RUMIA
e-mail: sdbrumia@pro.onet.pl Tel: (58) 771-31-11, (58) 671-01-11
przełożony domu zakonnego Ks. Janusz Sikora (SDB)
Dom zakonny męski
Gdańsk Orunia, ul. Gościnna 15
80-032 GDAŃSK ORUNIA
e-mail: sdbgdansk@gmail.con Tel: (58) 309-09-78 www: www.salezjanie-gdansk.pl
przełożony domu zakonnego Ks. Mariusz Słomiński (SDB)
Dom zakonny męski
Rumia, ul. Kościelna 20
84-230 RUMIA
e-mail: rumiakrzyz@salezjanie.pl Tel: (58) 671-01-10 www: www.rumiakrzyz.pl
przełożony domu zakonnego Ks. Zbigniew Hul (SDB)

Zakon Braci Bosych NMP z Góry Karmel (Karmelici Bosi)

Dom zakonny męski
Drzewina, nr 14
83-041 DRZEWINA
e-mail: Tel: (58) 692-89-92
przełożony domu zakonnego O. Piotr Bajger (OCD)
Dom zakonny męski
Sopot, ul. Bartosza Głowackiego 3
81-744 SOPOT
e-mail: sopot@karmelicibosi.pl Tel: (58) 551-18-81 www: www.karmelicibosi.pl/ksopot.php
przełożony domu zakonnego O. Robert Jan Marciniak (OCD)

Zakon Braci Mniejszych (Ojcowie Franciszkanie)

Dom zakonny męski
Hel, ul. Wiejska 46
84-150 HEL
e-mail: helbern@wp.pl Tel: (58) 675-08-13 www: www.hel.franciszkanie.net
gwardian O. Ireneusz Główczewski (OFM)
Dom zakonny męski
Wejherowo, ul. Reformatów 19
84-200 WEJHEROWO
e-mail: ofm.wejherowo@post.pl Tel: (58) 672-17-55 www: www.sanktuarium.wejherowo.pl
gwardian O. Joel Stanisław Kokott (OFM)
Dom zakonny męski
Gdańsk Nowy Port, ul. Oliwska 2
80-563 GDAŃSK NOWY PORT
e-mail: ofm_gdansk_nowyport@poczta.fm Tel: (58) 343-08-93

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (Ojcowie Kapucyni)

Dom zakonny męski
Gdańsk, ul. Wałowa 28
80-858 GDAŃSK
e-mail: duma.z@op.pl Tel: (58) 301-55-50 www: www.gdansk.kapucyni.pl
przełożony domu zakonnego O. Zdzisław Duma (OFM Cap.)

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie Konwentualni)

Dom zakonny męski
Gdańsk, ul. Św. Trójcy 4
80-822 GDAŃSK
e-mail: kuria@franciszkanie.gdansk.pl Tel: (58) 301-85-25 www: www.franciszkanie.gdansk.pl
gwardian O. Leszek Łuczkanin (OFM Conv.)
Dom zakonny męski
Gdańsk, ul. Św. Trójcy 4
80-822 GDAŃSK
e-mail: gdansk@franciszkanie.gdansk.pl Tel: (58) 320-79-80 www: www.gdansk.franciszkanie.pl
gwardian O. Tomasz Jank (OFM Conv.)
Dom zakonny męski
Gdynia, ul. Ujejskiego 40
81-426 GDYNIA
e-mail: gdynia@zakon.nazwa.pl Tel: (58) 622-02-38 www: www.gdynia.franciszkanie.pl
gwardian O. Piotr Matuszak (OFMConv.)
Dom zakonny męski
Gdańsk, ul. Św. Trójcy 4
80-822 GDAŃSK
e-mail: biuro@dmk.pl Tel: (58) 301-57-21

Zakon Braci NMP z Góry Karmel (Ojcowie Karmelici)

Dom zakonny męski
Gdańsk, ul. Profesorska 3
80-856 GDAŃSK
e-mail: klasztor@karmel.gdansk.pl Tel: (58) 301-15-95 www: www.gdansk.karmelici.pl
przeor O. Jarosław Pyzia (O.Carm)

Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie)

Dom zakonny męski
Gdańsk, ul. Świętojańska 72
80-840 GDAŃSK
e-mail: przeor.gdansk@dominikanie.pl Tel: (58) 301-35-77 www: www.gdansk.dominikanie.pl
przeor O. mgr Michał Osek (OP)

Zakon Ojców Cystersów

Dom zakonny męski
Gdańsk Oliwa, ul. Polanki 131
80-322 GDAŃSK OLIWA
e-mail: cystersi@diecezjagdansk.pl Tel: (58) 552-11-94 www: www.oliwa.cystersi.pl
przeor O. Bogumił Nycz (OCist.)

Zakon Szkół Pobożnych (Księża Pijarzy)

Dom zakonny męski
Bolszewo, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1
84-239 BOLSZEWO
e-mail: bolszewo@pijarzy.pl Tel: (58) 677-73-00 www: www.pijarzy.pl

Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich (Bracia Szkolni)

Dom zakonny męski
Gdańsk, ul. Słowackiego 101
80-281 GDAŃSK
e-mail: Tel: 664-700-037
przełożony domu zakonnego Br. Mirosław Kapuściński (FSC)

Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo

Dom zakonny męski
Sopot, ul. Kujawska 50/52
81-862 SOPOT
e-mail: jurekberd@poczta.fm Tel: (58) 551-74-44
przełożony domu zakonnego Ks. Łukasz Patoń (CM)

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

Dom zakonny męski
Swarzewo, ul. Ks. Pronobisa 6 A
84-100 SWARZEWO
e-mail: swarzewo@odkupieni.pl Tel: (58) 674-14-29 www: www.cpps.pl
przełożony domu zakonnego Ks. Mariusz Szykuła (CPPS)

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci)

Dom zakonny męski
Gdańsk, ul. Elżbietańska 9/10
80-894 GDAŃSK
e-mail: gdansk@oblaci.pl, superior.gdansk@oblaci.pl Tel: (58) 301-24-14, 58 305 22 85 www: www.gdansk.oblaci.pl
rektor klasztoru O. Marcin Szafros (OMI)

przełożony domu zakonnego O. Piotr Furman (OMI)

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Ojcowie Redemptoryści)

Dom zakonny męski
Gdynia, ul. Portowa 2
81-350 GDYNIA
e-mail: redemptorysci.gdynia@gmail.com Tel: 662-652-001 www: www.redemptoryscigdynia.info
przełożony domu zakonnego O. Andrzej Kryger (CSsR)

Zgromadzenie Zmartwychwstania P.N. Jezusa Chrystusa

Dom zakonny męski
Krokowa, ul. Wejherowska 1
84-110 KROKOWA
e-mail: swkatarzyna@petrus.opoka.org.pl Tel: 601-824-625 www: www.parafiakrokowa.pl
przełożony domu zakonnego Ks. Ryszard Burda (CR)
Dom zakonny męski
Gdańsk, ul. Gomółki 9
80-279 GDAŃSK
e-mail: Tel: (58) 341-25-26, 431-61-23
przełożony domu zakonnego Ks. Arkadiusz Kita (CR)

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00