św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Informujemy, iż rekolekcje kapłańskie w bieżącym roku 2019 odbędą się w następujących terminach: 

a) u Księży Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska: 5 – 8 listopada 2019 – prowadzi o. Mieczysław Łukasik SJ

b) w Domu Rekolekcyjnym w Straszynie

I seria rekolekcji (18–20 listopada 2019) - prowadzi ks. dr hab. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

II seria rekolekcji (21–23 listopada 2019) - prowadzi ks. prałat dr Albert Warso z Kongregacji Nauki Wiary

III seria rekolekcji (25-27 listopada 2019) - prowadzi ks. bp prof. Janusz Mastalski, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00