Sekretariat Rady Kapłańskiej:


1. Członkowie rady na mocy pełnionego urzędu:

2. Członkowie rady wybrani przez duchowieństwo:

3. Członkowie rady mianowani przez Metropolitę Gdańskiego:


Kolegium Konsultorów: