św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Kaplica Mariacka w Archikatedrze Oliwskiej 

w tym czasie trwa wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
od 01 września do 31 maja

poniedziałek – piątek w godz. 15.00 – 17.00

od 01 - 30 czerwca

poniedziałek - piątek w godz. 8.30 - 10.00

od 01 - 31 sierpnia

poniedziałek - piątek w godz. 8.30 - 10.00

poza wyznaczonymi godzinami możliwość spowiedzi po uzgodnieniu telefonicznym

 

DUSZPASTERSTWO

ROZMOWA LUB TOWARZYSZENIE DUCHOWE:

kierownictwo duchowe;

rozeznanie i stan sumienia;

przygotowanie do spowiedzi po dłuższym czasie;

co to jest spowiedź generalna i jak się do niej przygotować;

niejasności i wątpliwości, czym jest grzech i spowiedź sakramentalna;

czym jest odpust i jak się do niego przygotować przez stan łaski uświęcającej;

choroba skrupułów, czym jest i jak się jej pozbyć?;

inne wątpliwości w sprawie sakramentu pokuty.

Mile widziani i ci którzy nie mogą przystąpić do sakramentu pokuty,
a chcą porozmawiać na temat swojego sumienia i obecności w Kościele.

Od 01 września do 30 czerwca i sierpień

Dom Parafialny

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 13.00 oraz 17.00 – 19.00
po uzgodnieniu telefonicznym

  

POSŁUGA WAKACYJNA

W lipcu sakrament pokuty i duszpasterstwo 
po uzgodnieniu telefonicznym

  

KONTAKT:

Ks. Jarosław Dittmer

Gdańsk – Oliwa, ul. Bpa Nowickiego 5

kom. 606 713 473

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00