św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

  1. Kapituła Archikatedralna Gdańska (erygowana 17.09.1978 r.)
    przy Bazylice Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie


- prałaci kapitulni:

 

- kanonicy gremialni:

 

- kanonicy honorowi:

 

2. Kapituła Kolegiacka Gdańska (erygowana 22.06.2001 r.)
przy Kolegiacie Gdańskiej pw. Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu


- prałaci:

 

 - kanonicy gremialni:

 

- kanonicy honorowi:

 

3. Kapituła Kolegiacka Gdyńska (erygowana 26.06.2001 r.)
przy Kolegiacie Gdyńskiej pw. NMP Królowej Polski w Gdyni


- prałaci:

 

- kanonicy gremialni:

 

- kanonicy honorowi:

 

4. Kapituła Kolegiacka Wejherowska (erygowana 14.09.1995 r.)
przy Kolegiacie Wejherowskiej pw. Świętej Trójcy w Wejherowie


- prałaci:

 

- kanonicy gremialni:

 

- kanonicy honorowi:

 


5. Kapituła Kolegiacka Staroszkocka (erygowana 21.04.2011 r.)
przy Kolegiacie św. Ignacego z Loyoli w Gdańsku Starych Szkotach


- prałaci:

 

- kanonicy gremialni:

 

- kanonicy honorowi:

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00