św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE WSZYSTKIE SPOTKANIA Z EGZORCYSTAMI SĄ ODWOŁANE 

Egzorcyści Archidiecezji Gdańskiej przyjmują w poniedziałki w godz.: 18:00-20:00 w salce parafialnej w kościele św. Michała Archanioła w Sopocie, ul. 3 maja 38.

Wcześniej należy się zapisać na listę w salce parafialnej, również w poniedziałki - ks. Andrzej Kowalczyk - tel: 58 554 16 48

Aby zostać przyjętym przez egzorcystów należy się zarejestrować. Może być przyjętych tylko 10 osób. Podczas rejestracji należy wypełnić ankietę.

PROCEDURA UZYSKANIA KONSULTACJIW PORADNICTWIE ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ, W ZAKRESIE POSŁUGI Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE, PRZY PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W SOPOCIE - W TRAKCIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID 19.

1. Obowiązkowa rejestracja telefoniczna lub osobiście. Z racji limitu miejsc (10 osób), każdemu zostanie określona data i godzina spotkania. 

2. Zgłoszenie się do strefy bezpieczeństwa przy wejściu. Pomiar temperatury przez ratownika medycznego. Wypełnienie kwestionariusza: "WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY ZWIĄZANY Z INFEKCJĄ SARS-CoV-2"

3. Obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk płynem specjalistycznym.

4. Z powodu obowiązku wietrzenia pomieszczeń i dezynfekcji po każdej osobie, nie będzie możliwe oczekiwanie w poczekalni.

5. Do minimum ograniczamy obecność osób postronnych np. 1 osoba z rodziny.

6. Obowiązek wpisania się na listę obecności (Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy) w celu powiadomienia przez odpowiednie służby o możliwości zagrożenia kontaktem z infekcją SARS-CoV-2

7. Obowiązek powiadomienia biura parafialnego oraz sekretariatu Kurii Gdańskiej o wystąpieniu przypadku choroby, aby ostrzec osoby mające kontakt z osobą zarażoną. 

Gdańsk-Oliwa - 08.09.2020. 

   Penitencjarz archidiecezjalnyKs. mgr Jarosław Dittmer, Gdańsk – Oliwa, ul. Bpa Nowickiego 5, tel. 606 713 473

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00