św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

                                 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Archidiecezja Gdańska z siedzibą: ul. Edmunda Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk, tel. 585520051 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zwany dalej: Archidiecezja).

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji zawartej przez Panią/Pana z Archidiecezją umowy/zlecenia/zamówienia w związku z usługami świadczonymi przez Archidiecezje.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest:

a) obowiązek prawny,

b) umowa/zlecenie/zamówienie,

c) Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Panią/Pana z Archidiecezją umowy/zlecenia/zamówienia, w związku z którą Pani/Pana dane są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Panią/Pana z Archidiecezją umowy/zlecenia/zamówienia. Natomiast Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan/Pani także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy/zlecenia/zamówienia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwość świadczenia na Pani/Pana rzecz usług związanych z działalnością Archidiecezji.

8. Archidiecezja jest uprawnione do przekazania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Archidiecezji) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Panią/Pana z Archidiecezją umowy/zlecenia/zamówienia w związku z usługami świadczonymi przez Archidiecezję.
W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Archidiecezji na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej między Archidiecezją a Podwykonawcami Archidiecezji. Ponadto Archidiecezja jest zobowiązana do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie sądów, organów i instytucji.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00