św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 26 czerwca 2016 r. zmarła w wieku 91 lat, śp. Marianna Gierczak, matka księdza Andrzeja Gierczaka, proboszcza parafii pw. bł. Edmunda Bojanowskiego i św. Antoniego w Rumi.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławo-ja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego odbędą się w środę, 29 czerwca br. o godz. 11.00 w kościele pw. bł. Edmunda Bojanowskiego i św. Antoniego Padewskiego w Rumi.

Pochowanie nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym w Starej Rumi (cmentarz Księży Salezjanów).

Zapraszając do udziału w uroczystościach pogrzebowych Matki Kapłana w duchu solidarności, polecajmy w naszych modlitwach śp. Mariannę Bożemu Miłosierdziu.

Requiescat in pace!

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00