św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W dniu 7 czerwca 2016 r., w Szpitalu Specjalistycznym Św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie, zmarł po ciężkiej chorobie w 59 roku życia i 34 roku kapłaństwa, Ksiądz Wiesław Wett, proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapowie (Dekanat Morski).

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia odbędą się w sobotę, 11 czerwca br. o godz. 10.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapowie (ul. Gościnna 12, 84-120 Chłapowo). Bezpośrednio po Mszy świętej nastąpi pochówek przy kościele.

Zapraszając na powyższe celebracje prosimy wszystkich kapłanów i wiernych o modlitwę za zmarłego Księdza Wiesława.

Requiescat in pace!

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00