św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 5 czerwca 2016 r., w Święto Dziękczynienia, zmarł w wieku 79 lat, śp. Wacław, ojciec księdza Jacka Michalaka, wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 9 czerwca br. o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku (ul. Łąkowa).

Pochówek odbędzie się bezpośrednio po Mszy Świętej na Cmentarzu Łostowickim (procesja od bramy).

Zapraszając do udziału w uroczystościach pogrzebowych Ojca Kapłana w duchu solidarności, polecajmy w naszych modlitwach śp. Wacława Bożemu Miłosierdziu.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00