św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Zapraszamy na Mszę Świętą z okazji święta Policji Garnizonu Pomorskiego, w 96 rocznicę jej powstania, która odbędzie się 17 lipca w piątek o godzinie 10:00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Uroczystościom przewodniczył będzie ks. Biskup Wiesław Szlachetka, Biskup Pomocniczy Diecezji Gdańskiej.
Jest to wspaniała okazja do wyrażenia naszej wdzięczności wszystkim Policjantom i pracownikom Policji, za ich niebezpieczna i ofiarna służbę.
Zapraszam wszystkich Policjantów i ich rodziny, emerytów policyjnych, Rodzinę Katyńską oraz wszystkich mieszkańców i odwiedzających Trójmiasto - 17.07.2015 (piątek), godz. 10:00, Bazylika Mariacka w Gdańsku.


                    Kapelan Pomorskiej Policji
                        Ks. dr Bogusław Głodowski

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00