św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Doroczny odpust Matki Boskiej Szkaplerznej w Swarzewie przypada w tym roku w dniach 18 i 19 lipca. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 19 lipca o godz. 10:30 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki.

Pielgrzymi przybędą w sobotę 18 lipca. Powitanie zgodnie z tradycyjnym porządkiem przed Kaplicą Objawienia. Centralna Msza św. w sobotę o godz. 17:00.

Szczegółowy program jest następujący:

Sobota – 18 lipca
15:30    Powitanie pielgrzymów z Helu, Juraty, Jastarni, Kuźnicy, Chałup, Władysławowa, Chłapowa
16:00    Spowiedź dla pielgrzymów
17:00    Msza św. i Akt ofiarowania rybaków Matce Boskiej Swarzewskiej
19:00    Msza św. z kazaniem
21:00    Apel przed Królową Polskiego Morza

Niedziela – 19 lipca
6:00     Msza św. w kościele
7:00     Msza św. w kościele
8:30     Msza św. w kościele
10:30   Suma pontyfikalna
12:00   nakładanie szkaplerza po sumie w kościele
13:30   pożegnanie pielgrzymów
20:15   Msza św. Wieczorna

Zapisy do szkaplerza w kruchcie bocznej kościoła od godz. 8.00 do 10.30.

Serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy
Ks. Stanisław Majkowski, Kustosz

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00