św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W dniu 29 czerwca 2015 r., w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w godzinach przedpołudniowych, w Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza, zmarł po ciężkiej chorobie w 82 roku życia i 58 roku kapłaństwa, Ksiądz Prałat Ryszard Wołos, organizator, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła pw. Świętego Wojciecha w Gdańsku-Świbnie.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego odbędą się w piątek, 3 lipca br. o godz. 11.00 w Milenijnym Sanktuarium Chrzciciela Gdańska pw. Świętego Wojciecha w Gdańsku-Świbnie (ul. Boguckiego 52 A). Bezpośrednio po Mszy świętej nastąpi pochówek w Gdańsku-Świbnie.

Zapraszając na powyższe celebracje prosimy wszystkich wiernych o modlitwę za Zmarłego Księdza Prałata Ryszarda.
 
Requiescat in pace!

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00