św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Tegoroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę odbędzie się w dniach 1- 2 lipca br. pod hasłem „Tutaj wszystko się zaczęło”.

Program Pielgrzymki jest następujący:

 

1 lipca

 

15.00 XIV Ewangelizacyjne Sympozjum Nauczycieli i Wychowawców

21.00 Apel Jasnogórski

23.00 Eucharystia - oprawę liturgiczną przygotowuje Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Gdańskiej

 

2 lipca

 

9.30 Modlitwa i refleksja

10.45 Wykład programowy

11.30 Koncert

12.00 Suma pontyfikalna

15.00 Droga Krzyżowa

16.00 Nabożeństwo rozesłania

 

Szczegóły znajdują się załączonym plakacie informacyjnym.

Na pielgrzymkę serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników oświaty oraz wszystkich zainteresowanych. Polecamy również stronę internetową Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Gdańskiej: www.cichosz.pl/duszpasterstwo.

 

ks. Wojciech Cichosz

Archidiecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00