św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia - Human Life International – Polska z siedzibą w Gdańsku opracował ulotkę „In vitro pytania – odpowiedzi”. Jest to krótkie (kartka formatu A4 dwustronnie), profesjonalne opracowanie, które przedstawia podstawowe fakty dotyczące zapłodnienia pozaustrojowego. Jest napisane prostym językiem zrozumiałym dla każdego, ale dobrze opracowane merytorycznie i skonsultowane ze specjalistami.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką w wersji elektronicznej (http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/10541).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.hli.org.pl.

 

Ks. Jan Uchwat

 

Asystent Kościelny Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia HLI Polska

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00