św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

 

Rok Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Gdańskiej
Maryja w życiu konsekrowanym
30 maja 2015

W Roku Życia Konsekrowanego zapraszamy członków zgromadzeń męskich i żeńskich oraz wszystkie osoby konsekrowane do Sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich. Spotkanie osób konsekrowanych odbędzie się w sobotę, 30 maja 2015 roku.

Program:
10.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu

10.30 – nabożeństwo majowe

11.00 – Eucharystia koncelebrowana – przewodniczy o. Janusz Warzocha (SJ)

12.00 – agapa

12.45 – konferencja „Maryja w życiu konsekrowanym” o. T. Ewertowski (OMI)

13.30 – zakończenie

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00