Gdańsk– Złota Karczma, ul. Harfowa 60

W programie: SYMPOZJUM NAUKOWO - PASTORALNE „POLICJA POLSKA- PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ

Patronat:
Metropolita Gdański - Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - nadinsp. Wojciech Sobczak

Termin: 20 maja 2015 roku, godz. 10.00- 13.00

Miejsce: teren koszar OPP KWP Gdańsk-Złota Karczma, ul. Harfowa 60

Dnia 20 maja 1990 roku dokonano poświęcenia pierwszej w III Rzeczypospolitej, Kaplicy Policyjnej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski, na terenie OP KWP w Gdańsku-Złotej Karczmie. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Biskup Tadeusz Gocłowski

Godz: 10.00 Uroczysty apel/na placu/
Następnie otwarcie sympozjum:

Wykłady:

  1. Historia polskiej Policji w latach 1918-2015 /Ustawa o Policji Państwowej z roku 1919 oraz 1990/ - prof. Andrzej Misiuk /Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego/
  2. Przesłanie zbrodni katyńskiej /75 rocznica zbrodni katyńskiej/ - dr Piotr Majer /Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie/
  3. Duszpasterstwo Policji w nauczaniu papieży /św. Jan Paweł II/ - duszpasterstwo Policji /oczekiwania społeczne/ - ks. Prof. Edward Wiszowaty /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/
  4. Historia kaplicy policyjnej w koszarach OPP i parafii w Gdańsku - Złotej Karczmie - ks. dr Bogusław Głodowski;

Dyskusja panelowa:

  • Polska Policja – przeszłość – teraźniejszość - przyszłość?
  • Standardy w Policji – oczekiwania - a polska rzeczywistość
  • Etyka zawodowa - profesjonalizm policjanta - oczekiwania społeczne
  • Przyszłość duszpasterstwa Policji - porozumienie i prawne umocowanie

W kaplicy:
*Ekumeniczna Modlitwa o Pokój- /z udziałem przedstawicieli innych religii i wyznań/
*Wystawa fotograficzna z działalności duszpasterstwa Policji
*Zwiedzanie Izby Pamięci

Druga część uroczystości:
30 sierpnia 2015 roku, w godz: 10.oo- 13.oo; Uroczysta Msza św. Odpustowa w święto Patronki Kaplicy Policyjnej- Matki Boskiej Częstochowskiej- Królowej Polski.