św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Program nocy czuwania

23 maj (sobota) – godz. 20.00
Modlitwa czuwania
w Kościołach Stacyjnych

23 maja (sobota) – godz. 23.00-23.30
Procesja Światła
z Kościołów Stacyjnych do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku (zabierz świecę)

23/24 maja (sobota/niedziela) – godz. 24.00
Msza Św. koncelebrowana w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Kościoły Stacyjne

 • Duszpasterstwa Akademickie
  Bazylika św. Mikołaja, (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk, ul. Świętojańska 72
 • Ruchy Misyjne, Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej
  Kaplica Św. Anny przy kościele Trójcy Świętej, Gdańsk ul. Św. Trójcy 4
 • Droga Neokatechumenalna
 • Kościół Św. Brygidy, Gdańsk ul. Profesorska 17
 • Ruch Światło-Życie
  Kościół Św. Barbary, Gdańsk-Dolne Miasto ul. Długie Ogrody 19
 • Szkoła Nowej Ewangelizacji - Katolickie Stowarzyszenie „Jezus Żyje”
  Kościół Trójcy Św., (Ojcowie Franciszkanie), Gdańsk ul. Św. Trójcy 4                
 • Odnowa w Duchu Świętym
  Kościół pw. Św. Elżbiety, (Księża Pallotyni) Gdańsk ul. Elżbietańska 1
 • Wspólnota Marana Tha
  Kościół pw. Św. Katarzyny (Ojcowie Karmelici), Gdańsk ul. Podmłyńska 10
 • Ruchy Rodzinne oraz wspólnoty związane z charyzmatem sanktuarium 
  Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie
 • Grupy modlitewne Św. Ojca Pio
  Kościół pw. św. Jakuba, (Ojcowie Kapucyni), Gdańsk ul. Łagiewniki

       ●  Czciciele Miłosierdzia Bożego
         
Kościół Chrystusa Króla, Gdańsk ul. Bł. F. Rogaczewskiego 55

 • Koinonia Jan Chrzciciel
  Kościół NSPJ Gdynia
 • STACJA MODLITWY, ADORACJI W CISZY ORAZ SPOWIEDZI ŚW.
  Kościół Św. Józefa, (Ojcowie Oblaci), Gdańsk ul. Elżbietańska 9/10

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00