św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

347 Piesza Pielgrzymka Oliwska z Feretronem Matki Bożej Oliwskiej do Wejherowa wyruszy z Archikatedry Oliwskiej na trzydniowy szlak w piątek, 15 maja br. po Mszy św. o godz. 7.00. Powrót pielgrzymów w niedzielę 17 maja ok. godz. 21.00.
Do uczestnictwa w pielgrzymce zapraszamy duszpasterzy, młodzież i dorosłych.

INFORMACJE:

W piątek, 30 maja około godz. 10.30 pielgrzymka zatrzymuje się przy kościele pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowie, o godz. 12.30 przy kościele pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie, o godz. 15.15 przy kościele pw. św. Wojciecha w Kielnie i o godz. 18.30 w kościele pw. św. Mikołaja w Szemudzie.

Ks. Waldemar Waluk, Ks. Łukasz Grelewicz

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00