św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

KLUB MYŚLI JANA PAWŁA II w Gdyni oraz
INSTYTUT KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

zapraszają w dniu 27 kwietnia 2015 roku na DZIĘKCZYNNĄ EUCHARYSTIĘ I SYMPOZJUM dla uczczenia pierwszej rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II

temat - MIŁOŚĆ OJCZYZNY W ŻYCIU I NAUCZANIU JANA PAWŁA II

Program:
godz. 16.30         Msza św. dziękczynna za dar kanonizacji Kościół pw. NSPJ w Gdyni, ul. Armii Krajowej 46.

godz. 17.30         Sympozjum Aula Akademicka przy dolnym kościele

  • Myśli św. Jana Pawła II o Ojczyźnie inspirowane Jego utworem poetyckim     MYŚLĄC OJCZYZNA     -     POWRACAM W STRONĘ DRZEWA - Aurelia Polańska
  • Udział katolików w życiu publicznym -   Michał Królikowski
  • Jak Polak - patriota może dziś wzmacniać bezpieczeństwo Ojczyzny - Marek Biernacki, poseł trzech kadencji parlamentarnych w latach 1997 – 2001 i od 2005 do dzisiaj
  • MYŚLĄC   OJCZYZNA - poemat Karola Wojtyły opublikowany w 1974 roku recytuje Tomasz Hajduk

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00