św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Archidiecezji Gdańskiej są cztery bazyliki mniejsze:
- Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie,
- Bazylika Konkatedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku [Bazylika Mariacka],
- Bazylika św. Brygidy w Gdańsku,
- Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku
oraz cztery kolegiaty:
- Kolegiata Gdańska pw. Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu,
- Kolegiata Gdyńska pw. NMP Królowej Polski w Gdyni,
- Kolegiata Wejherowska pw. Świętej Trójcy w Wejherowie.
- Kolegiata Staroszkocka pw. Św. Ignacego z Loyoli w Gdańsku Starych Szkotach.
Przy Bazylice Archikatedralnej w Oliwie istnieje Kapituła Archikatedralna Gdańska, a przy wszystkich trzech kolegiatach istnieją kapituły kolegiackie.


Do sanktuariów w ścisłym znaczeniu należą:
- Kalwaria Wejherowska (założona w 1649 roku przez Jakuba Wejhera, pozostająca pod opieką Ojców Franciszkanów Braci Mniejszych),
- sanktuarium Miłosierdzia Bożego (kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku-Wrzeszczu),
- sanktuaria maryjne,
- sanktuaria św. Wojciecha Bractwo Świętego Wojciecha Chrzciciela Gdańska
- sanktuarium św. Maksymiliana (par. Św. Antoniego w Gdyni) oraz
- sanktuaria kościelno-narodowe.

Do sanktuariów maryjnych należą:
- Bazylika Mariacka z figurą Matki Bożej Pięknej,
- Matemblewo z figurą Matki Bożej Brzemiennej,
- Swarzewo z figurką Maryi Królowej Polskiego Morza,
- Trąbki Wielkie z koronowanym obrazem Matki Boskiej Trąbkowskiej i
- kościół św. Anny w Wejherowie z koronowanym obrazem Matki Boskiej Wejherowskiej


Rolę sanktuariów pełnią też kościoły gdańskie przechowujące cudowne obrazy Matki Boskiej:
- Kaplica MB Szkaplerznej przy kościele św. Józefa w Gdańsku.
oraz obrazy przywiezione z kresów wschodnich
- Kaplica ormiańska przy kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku z obrazem NMP Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie,
- Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku z obrazem Matki Boskiej Zwycięskiej z kościoła Dominikanów we Lwowie,
- Karmelitański kościół św. Katarzyny w Gdańsku z obrazami Matki Bożej Bołszowieckiej i Matki Bożej Trembowelskiej,


Powstały też nowe sanktuaria maryjne, do których trzeba zaliczyć:
- Bazylikę Archikatedralną z obrazem MB Oliwskiej,
- Bazylikę św. Brygidy z koronowanym obrazem MB Patronki Ludzi Pracy,
- Kolegiatę Serca Jezusowego we Wrzeszczu z obrazem MB Ostrobramskiej,
- Sanktuarium MB Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski w Gdyni-Babich Dołach,
- Sanktuarium MB Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance
- Sanktuarium MB Saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie
- Sanktuarium MB Łęgowskiej - Królowej Polski, Orędowniczki Pojednania w Łęgowie.
- Sanktuarium NMP Wspomożycielki Wiernych w Rumii.


Sanktuarium św. Wojciecha w Gdańsku-Świętym Wojciechu obejmuje Kościół parafialny i Kaplicę na Wzgórzu Wojciechowym, upamiętniające pobyt św. Wojciecha w 997 roku w Gdańsku, gdzie poprzez swoje słowo nawrócił i ochrzcił wielu oraz skąd wyruszył na dalszą misję wśród pogańskich Prusów, zakończoną męczeńską śmiercią Patrona Gdańska.
Wspomnieć też należy nowo powstałe sanktuarium św. Wojciecha w Świbnie.

Sanktuaria kościelno-narodowe to:
- przede wszystkim licząca ponad 800 lat Bazylika Archikatedralna w Gdańsku-Oliwie - pocysterski kościół wybudowany jako nekropolia Książąt Pomorskich, będący świadkiem i świadectwem związku Ziemi Gdańskiej z Polską;
- także Konkatedralna Bazylika Mariacka w Gdańsku z Kaplicą ku czci Kapłanów, którzy oddali życie za Ojczyznę podczas II wojny światowej;
- również Bazylika św. Brygidy w Gdańsku - swoiste sanktuarium Solidarności;
- wreszcie Lasy Piaśnickie z grobami pomordowanych w 1939 roku i
- przypominająca ten fakt Kaplica MB Królowej Męczenników w kościele Chrystusa Króla w Wejherowie;
- także Westerplatte z mogiłą mjr Henryka Sucharskiego i jego żołnierzy oraz
- Cmentarz na Zaspie z mogiłami obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00