św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Archidiecezji Gdańskiej znajduje się pięć BAZYLIK MNIEJSZYCH:

- Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie,

- Bazylika Konkatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku [Bazylika Mariacka],

- Bazylika pw. św. Brygidy w Gdańsku,

- Bazylika pw. św. Mikołaja w Gdańsku,

- Bazylika Morska pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni,

oraz trzy KOLEGIATY:

- Kolegiata Gdańska pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu,

- Kolegiata Wejherowska pw. Świętej Trójcy w Wejherowie,

- Kolegiata Staroszkocka pw. św. Ignacego z Loyoli w Gdańsku Starych Szkotach.

Przy Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie istnieje Kapituła Archikatedralna Gdańska, przy Bazylice Morskiej Kapituła Gdyńska, a przy pozostałych trzech kolegiatach istnieją kapituły kolegiackie.


Do SANKTUARIÓW w ścisłym znaczeniu należą:

- Kalwaria Wejherowska (założona w 1649 roku przez Jakuba Wejhera, pozostająca pod opieką Ojców Franciszkanów),

- sanktuaria Miłosierdzia Bożego (kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku Wrzeszczu oraz kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gdyni przy Bazylice Morskiej),

- sanktuaria maryjne,

- sanktuaria św. Wojciecha,

- sanktuarium św. Maksymiliana przy kościele pw. św. Antoniego w Gdyni Wzgórzu Świętego Maksymiliana (Ojcowie Franciszkanie Konwentualni),

- sanktuarium bł. Męczennicy Alicji Kotowskiej CR i Towarzyszy (kościół pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej CR w Wejherowie oraz cmentarz w Lasach Piaśnickich wraz z kaplicą),

- oraz sanktuaria kościelno-narodowe.

 

Do sanktuariów maryjnych należą:

- Bazylika Mariacka z figurą Matki Bożej Pięknej,

- Matemblewo z koronowaną figurą Matki Bożej Brzemiennej,

- Swarzewo z koronowaną figurką Maryi Królowej Polskiego Morza,

- Trąbki Wielkie z koronowanym obrazem Matki Boskiej Trąbkowskiej

- i kościół św. Anny w Wejherowie z koronowanym obrazem Matki Boskiej Wejherowskiej.


Rolę sanktuariów pełnią też kościoły gdańskie przechowujące cudowne obrazy Matki Boskiej:

- Kaplica pw. Matki Boskiej Szkaplerznej przy kościele św. Józefa w Gdańsku,

oraz obrazy przywiezione z kresów wschodnich:

- Kaplica ormiańska przy kościele pw. św. Piotra i Pawła w Gdańsku z obrazem Najświętszej Maryi Panny Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie,

- Bazylika pw. św. Mikołaja w Gdańsku z obrazem Matki Boskiej Zwycięskiej z kościoła Dominikanów we Lwowie,

- Karmelitański kościół św. Katarzyny w Gdańsku z obrazami Matki Bożej Bołszowieckiej i Matki Bożej Trembowelskiej.


Powstały też nowe sanktuaria maryjne, do których trzeba zaliczyć:

- Bazylikę Archikatedralną z obrazem Matki Boskiej Oliwskiej,

- Bazylikę pw. św. Brygidy z koronowanym obrazem Matki Boskiej Patronki Ludzi Pracy,

- Kolegiatę pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej,

- Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski w Gdyni Babich Dołach,

- Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Gdańsku Żabiance,

- Sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej w Gdańsku Sobieszewie,

- Sanktuarium Matki Boskiej Łęgowskiej Królowej Polski, Orędowniczki Pojednania w Łęgowie,

- Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Rumi.


Sanktuaria św. Wojciecha:

- Sanktuarium w Gdańsku Świętym Wojciechu obejmuje Kościół parafialny i Kaplicę na Wzgórzu Wojciechowym, upamiętniające pobyt św. Wojciecha w 997 roku w Gdańsku, gdzie poprzez swoje słowo nawrócił i ochrzcił wielu oraz skąd wyruszył na dalszą misję wśród pogańskich Prusów, zakończoną męczeńską śmiercią Patrona Gdańska;

- Milenijne sanktuarium św. Wojciecha Chrzciciela Gdańska w Świbnie.

 

Sanktuaria kościelno-narodowe to:

- przede wszystkim licząca ponad 800 lat Bazylika Archikatedralna w Gdańsku Oliwie - pocysterski kościół wybudowany jako nekropolia Książąt Pomorskich, będący świadkiem i świadectwem związku Ziemi Gdańskiej z Polską;

- Konkatedralna Bazylika Mariacka w Gdańsku z Kaplicą ku czci Kapłanów, którzy oddali życie za Ojczyznę podczas II wojny światowej;

- Bazylika św. Brygidy w Gdańsku - swoiste sanktuarium Solidarności;

- Lasy Piaśnickie z grobami pomordowanych w 1939 roku i przypominająca ten fakt Kaplica pw. Matki Boskiej Królowej Męczenników w kościele Chrystusa Króla w Wejherowie;

- Westerplatte z mogiłą mjr Henryka Sucharskiego i jego żołnierzy;

- oraz Cmentarz na Zaspie z mogiłami obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00