Wikariusze Generalni:

Wikariusz Biskupi do spraw zakonnych:

Wikariusz Biskupi do spraw kapłanów:

Registratura:

Portiernia i centrala telefoniczna: