Archidiecezja Gdańska

Dane kontaktowe

 • Dyrektor 
 • tel.: +48 58 552-00-51
  fax.: +48 58 552-27-75
  email: wydzdusz@diecezja.gda.pl
 • Godziny pracy:
  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00
 • ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
  80-330 Gdańsk

 

I. Nowy dwuletni program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 „Duch, który umacnia miłość”

Z pierwszą niedzielą Adwentu 2017 r. wszedł w życie nowy program duszpasterski dla Kościoła Katolickiego w Polsce, który został przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Nowy program duszpasterski, którego realizacja została określona na dwa lata, został opatrzony tytułem: „Duch, który umacnia miłość ...”. Przedmiotem zainteresowania nowego programu duszpasterskiego winny być wysiłki podejmowane w parafii, zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Najważniejszym zadaniem tego czasu będzie odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego.

Program podkreśla też rolę mistagogii chrześcijańskiej. Chodzi o ukazanie związku i jedności pomiędzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią. Jest to więc refleksja nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, naturalna kontynuacja myśli, która została zapoczątkowana w poprzednim czteroletnim programie poświęconym sakramentowi Chrztu Świętego

 


II. Nowy rok duszpasterski 2017/2018 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Motto pierwszego roku programu duszpasterskiego brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

a) Co jest zatem zadaniem na pierwszy rok realizacji programu duszpasterskiego?

Ma to być odkrywanie osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Chodzi o to, aby skutki bierzmowania były urzeczywistniane w życiu. W tym kontekście chodzi więc o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące aspekty:

- odnowienie w sobie synostwa Bożego,

- odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej,

- osobisty wybór Chrystusa,

- odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

b) Do kogo skierowany jest nowy program duszpasterski?

Pierwszą grupą są bierzmowani dorośli, czyli osoby, które sakrament ten przyjęły w bliższej lub dalszej przeszłości, ale nie umieją korzystać z darów Ducha Świętego. Co więcej, niewiele o Duchu Świętym wiedzą czy pamiętają. Druga zaś grupa to młodzież przygotowująca się do bierzmowania. W tej kwestii ujawniają się dwie sprawy: przygotowanie do bierzmowania oraz kontynuacja życia darami otrzymanymi.

c) Zeszyty programu duszpasterskiego

Program duszpasterski na rok 2017/2018 składa się z pięciu książek. Cztery z nich to pomoce duszpasterskie: homiletyczne, liturgiczne, katechetyczne i maryjne. Księżom powierza się konkretne propozycje do realizacji programu:

- Zeszyt homiletyczny - każdy okres liturgiczny zawiera konspekty kazań uwzględniających problematykę Ducha Świętego.

- Zeszyt katechetyczny - znajdują się w nim: katechezy dla członków Parafialnych Rad Duszpasterskich, Katechezy dla rodziców kandydatów do bierzmowania i katechezy dla dorosłych. Wszystkie one są ułożone w pewnym kluczu, a mianowicie ukazują rolę Ducha Świętego w życiu człowieka.

- Zeszyt liturgiczny – zawiera różnego rodzaju nabożeństwa, które mogą posłużyć w duszpasterstwie do zaakcentowania obecności Ducha Świętego.

- Zeszyt maryjny – zawiera homilie i konferencje na święta i uroczystości ku czci Matki Bożej.

- Zeszyt teologiczno-pastoralny – ukazujący założenia, cele i tematykę nowego roku duszpasterskiego.

d) Rocznice obchodzone w nowym roku

W kontekst nowego roku liturgicznego wpisują się również ważne rocznice wydarzeń historycznych i religijnych:

- 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości;

- rok św. Stanisława Kostki, ustanowiony w 450 r. śmierci Patrona Polski i młodzieży;

- 750 lat od śmierci bł. Salomei;

- 100. rocznica pojawienia się stygmatów oraz 50. rocznica śmierci św. Ojca Pio z Pietrelciny;

- Nadzwyczajny Rok Jubileuszowym w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu;

- 10. rocznica nominacji Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia na Metropolitę Gdańskiego;

- 10. rocznica Ingresu Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego do Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.

Aby podjąć całe bogactwo łaski, zawarte w sakramencie bierzmowania, który wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia”, trzeba uchwycić jego sens w świetle historii zbawienia. Do realizacji tego zadania ma służyć niniejszy program, który na różnych płaszczyznach duszpasterskiego oddziaływania daje możliwość odkrycia na nowo i współpracy z darami, które są przez Boga ofiarowane człowiekowi.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
259 0.098968029022217