św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. mgr lic. Andrzej Wiecki

Wyświęcony 2011-06-18

Najświętszego Serca Jezusowego

ul. Ks. Zator Przytockiego 3
80-245 Gdańsk Wrzeszcz
wikariusz

Funkcja.Okres
Koordynator Szkoły Liderów i Animatorów Archidiecezji Gdańskiej diec. gdańskaod 2019-10-01
Moderator Arch. Katechumenatu Dorosłych "Domownicy Boga" przy GAKT diec. gdańskaod 2018-09-15
wikariusz w par. Najświętszego Serca Jezusowego, Gdańsk Wrzeszczod 2018-07-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2011-06-18

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00