św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Kanonik mgr inż. arch. Adam Kołkiewicz

Wyświęcony 2009-06-13

Bł. Doroty z Mątew

ul. Kartuska 349
80-175 Gdańsk Jasień
proboszcz

Funkcja.Okres
proboszcz w par. Bł. Doroty z Mątew, Gdańsk Jasieńod 2020-07-01
Członek Rady Funduszu na Rzecz Budowy Kościołów w AG diec. gdańska2019-04-01 - 2024-04-01
diecezjalny koordynator ds informatyzacji AG diec. gdańskaod 2016-04-12
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy kapituła od 2016-03-24
komisja wizytacyjna - zespół 1 diec. gdańskaod 2013-03-01
archidiecezjalny konserwator zabytków diec. gdańskaod 2011-09-21
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2009-06-13

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00