św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. mgr Piotr Wiecki

Wyświęcony 2008-06-21

Miłosierdzia Bożego

ul. Myśliwska 25
80-283 Gdańsk Migowo
pomoc duszpasterska

Funkcja.Okres
pomoc duszpasterska w par. Miłosierdzia Bożego, Gdańsk Migowood 2020-07-01
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży diec. gdańskaod 2020-07-01
referent ds. apostolstwa świeckich diec. gdańskaod 2020-07-01
Moderator Arch. Katechumenatu Dorosłych "Domownicy Boga" przy GAKT diec. gdańskaod 2018-09-15
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2008-07-01

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00