św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Kanonik dr Krzysztof Szerszeń

Wyświęcony 2006-06-24zamieszkały w Seminarium

Funkcja.Okres
cenzor ksiąg religijnych diec. gdańskaod 2018-02-21
promotor sprawiedliwości diec. gdańskaod 2017-12-22
Rzecznik Sprawiedliwości w Archidiecezji Gdańskiej diec. gdańskaod 2017-12-22
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2015-12-19
kapelan Portu Lotniczego w Gdańsku diec. gdańskaod 2014-12-20
prorektor GSD diec. gdańskaod 2014-05-28
zamieszkały w Seminarium diec. gdańskaod 2014-05-28
dr prawa kanonicznego diec. gdańskaod 2013-10-16
wykładowca GSD diec. gdańskaod 2013-05-01
notariusz sądu diec. gdańskaod 2010-07-01
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2006-06-24

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00