św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Kanonik mgr Tyberiusz Kroplewski

Wyświęcony 2005-06-25

Św. Andrzeja Boboli

ul. Powstańców Warszawy 15
81-718 Sopot
proboszcz

Funkcja.Okres
członek Rady Kapłańskiej nominowany przez Metropolitę Gdańskiego diec. gdańska2019-01-18 - 2024-01-18
kapelan szpitala dom opieki Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr J. Titz-Kosko, Sopotod 2018-02-28
proboszcz w par. Św. Andrzeja Boboli, Sopotod 2018-01-22
Członek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha diec. gdańskaod 2017-03-22
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2014-12-20
dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii diec. gdańskaod 2014-01-08
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2005-06-25

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00