św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Kanonik dr Maciej Kwiecień

Wyświęcony 2002-06-15

Chrystusa Odkupiciela

ul. Gdyńska 8
80-340 Gdańsk Żabianka
pomoc duszpasterska

Funkcja.Okres
cenzor ksiąg religijnych diec. gdańskaod 2018-02-21
Radio Plus - dyrektor diec. gdańskaod 2016-03-29
pomoc duszpasterska w par. Chrystusa Odkupiciela, Gdańsk Żabiankaod 2014-06-09
wykładowca GSD diec. gdańskaod 2011-10-01
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy diec. gdańskaod 2009-12-12
członek Rady Instytutu Stałej Formacji Kapłańskiej diec. gdańskaod 2008-09-20
"Studia Gdańskie" - sekretarz redakcji diec. gdańskaod 2006-05-16
diecezjalny duszpasterz bibliotekarzy diec. gdańskaod 2003-03-20
mgr teologii diec. gdańskaod 2002-01-01
inkardynowany diec. gdańskaod 2001-06-13
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
mgr filologii polskiej diec. gdańskaod 1995-12-20

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00