św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. dr Mirosław Piskozub

Wyświęcony 2001-06-16

Trójcy Świętej

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 5
80-330 Gdańsk Oliwa
wikariusz

Funkcja.Okres
kapituła archikatedralna - kanonik honorowy kapituła od 2020-06-18
Koordynator Fundacji Św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski diec. gdańskaod 2020-02-25
Archidiecezjalny Duszpasterz Wpólnoty Różaniec Rodziców za dzieci diec. gdańskaod 2019-09-08
Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Gdańskiej diec. gdańskaod 2019-05-18
wikariusz w par. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwaod 2017-02-09
wykładowca GSD diec. gdańskaod 2015-07-01
dr hab. nauk społecznych diec. gdańskaod 2015-05-07
mgr teologii diec. gdańskaod 2001-06-16
inkardynowany diec. gdańskaod 2000-06-16
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00